Sabrina
Sabrina
Thảo luận 0 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 59 lượt xem

Cách xây dựng mô tả công việc (JD) vị trí Chuyên viên Nội dung

Jul 19 2022
Chức danh/vị trí công việc      Chuyên viên Nội dungPhòng Ban:   Ban Truyền thông & Marketing
Địa điểm làm việcĐịa điểm do doanh nghiệp chỉ định
Loại hợp đồng lao độngXác định thời hạn/không xác định thời hạn theo quy định của Công ty
I. THÔNG TIN CHUNG  
Báo cáo trực tiếp cho: Trưởng phòng Nội dung
Qui trình công việc liên quan: 1. Quy trình Sản xuất và đăng bài Báo chí
2. Các quy chế, quy trình, quy định có liên quan trong quá trình triển khai công việc của đơn vị
Quan hệ công việc:                     Bên trongBên ngoài
Các Phòng/Ban, công ty thành viên của Doanh nghiệpBáo chí
II. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC
1. Nâng cao chất lượng nội dung truyền thông của Doanh nghiệp và các công ty thành viên.
2. Đồng bộ và đảm bảo thông nhất về hình ảnh, thông tin và nội dung ấn phẩm truyền thông của Doanh nghiệp. 
2. Giảm thiểu các rủi ro liên quan đến khủng hoảng truyền thông của toàn Doanh nghiệp.
III. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ                                                    TỶ TRỌNG (%)KẾT QUẢ CẦN ĐẠT ĐƯỢC 
1. Viết và Biên tập nội dung/Thông tin/Thông cáo báo chí, các bài viết phân tích tổng hợp, các bài viết chuyên sâu phục vụ công tác truyền thông của Doanh nghiệp và hệ thống công ty con, công ty liên kết20%Đóng góp nội dung, ý tưởng, thông tin, tăng cường hiệu quả cho các chiến dịch truyền thông của Doanh nghiệp và các công ty trong hệ thống
2. Viết và Biên tập nội dung/Thông tin cho các tài liệu phục vụ sự kiện, chiến dịch truyền thông cụ thể (KBMC, bài phát biểu lãnh đạo, kịch bản film, trả lời báo chí, tài liệu in ấn...)20%Đóng góp nội dung, ý tưởng, thông tin tăng cường hiệu quả cho các sự kiện, chiến dịch truyền thông của Doanh nghiệp
3. Chủ trì phối hợp các Phòng ban để biên tập và đề xuất nội dung từng Kế hoạch truyền thông. Tham gia phối hợp xử lý khủng hoảng truyền thông về mặt nội dung. 20%Giảm thiểu thấp nhất các rủi ro truyền thông phát sinh
4. Kiểm soát việc đăng tải các nội dung trên các kênh truyền thông toàn Doanh nghiệp20%Đảm bảo nội dung đăng tải truyền thông đúng thông điệp. Đảm bảo tính đồng bộ và chuẩn xác của thông tin.
5. Thực hiện báo cáo kết quả hoạt động/báo cáo chuyên môn được phân công định kỳ/phát sinh 5%Thông tin chính xác, được cập nhật kịp thời, đầy đủ dữ liệu.
Báo cáo gửi đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu
6. Các nhiệm vụ được giao khác theo phân công của cấp trên5%Hoàn thành công việc theo yêu cầu
IV. QUYỀN HẠN
1. Quyết định các nội dung liên quan đến hoạt động chuyên môn trong phạm vi được phân công phụ trách/ ủy quyền
2. Có quyền yêu cầu các đơn vị cung cấp thông tin, hồ sơ, phối hợp thực hiện các nội dung công việc có liên quan đến hoạt động của Phòng Nội dung/ chỉ đạo của Lãnh đạo Doanh nghiệp
3. Đề xuất khen thưởng, kỷ luật, nâng lương, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm... nhân sự thuộc phạm vi phụ trách
4. Các quyền hạn khác theo quy định về Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Truyền thông & Marketing trong phạm vi phụ trách
V. TRÁCH NHIỆM
1. Chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động các phòng/ bộ phận/ lĩnh vực được phân công phụ trách
2. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin báo cáo gửi Lãnh đạo Ban Truyền thông & Marketing
3. Bảo mật các thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, Truyền thông & Marketing theo Quy định của Doanh nghiệp
4. Thực hiện nội quy lao động và các quy định, quy chế quản trị nhân sự chung của Doanh nghiệp
5. Trách nhiệm khác tương ứng với phạm vi quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ thuộc phạm vi được phân công phụ trách
TIÊU CHUẨNYÊU CẦU
1. Bằng cấp, Chứng chỉBằng Cử nhân (Hệ chính quy) chuyên ngành báo chí, truyền thông, hoặc ngành nghề có liên quan
2. Kiến thức cần thiếtKiến thức về Truyền thông: Am hiểu các quy định về luật Quảng cáo, Truyền thông, Marketing
Kiến thức về bất động sản: 
- Có kiến thức căn bản về thị trường bất động sản
- Hiểu rõ các yếu tố tác động tới thị trường bất động sản
- Có kiến thức căn bản về phân tích tài chính
- Kiến thức sản phẩm BĐS, Du lịch của Doanh nghiệp.
- Kiến thức về xã hội, về con người
- Kiến thức về tổ chức quản lý nhân sự
- Am hiểu phong cách nội dung của báo chí chính thống và có khả năng linh hoạt khi xử lý các nội dung phục vụ truyền thông và marketing trên các kênh Digital, Social…
3. Kỹ năng cần thiếtKỹ năng viết và biên tập tốt. Có khả năng xử lý nội dung đa lĩnh vực, đặc biệt các nhóm ngành Bất động sản, Tài chính - Ngân hàng, Du lịch - Nghỉ dưỡng, Xây dựng....
Kỹ năng mềm:
- Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và điều hành; 
- Kỹ năng tạo ảnh hưởng, truyền động lực, cảm hứng và khích lệ nhân viên 
- Kỹ năng quản lý mục tiêu và quản lý thời gian và kiểm soát công việc
- Kỹ năng đào tạo và báo cáo
- Kỹ năng giao tiếp tốt.
- Kỹ năng tạo dựng mối quan hệ
- Khả năng giải quyết vấn đề, Lập kế hoạch, phân tích, đánh giá vấn đề
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh cơ bản
- Vi tính- Kỹ năng máy tính ứng dụng (Soạn thảo văn bản, Excel cơ bản)
- Kỹ năng thiết kế trình chiếu trên Power point
4. Kinh nghiệm3 năm ở vị trí tương đương
5.Thái độ trong công việc- Nhiệt huyết và gắn bó với công việc;
- Có khả năng làm việc dưới áp lực cao
6. Sức khỏeTốt
7. Khác- Đi công tác
- Sẵn sàng làm công việc ngoài giờ

Cùng tham gia cộng đồng hỏi đáp về chủ đề Nhân sự - Hành chính

Thảo luận 0 câu trả lời
Lượt xem 59 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay

0 Bình luận

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội