G-LEARNING
G-LEARNING
Thảo luận 0 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 571 lượt xem

Hướng dẫn mẫu Biên bản kiểm nghiệm Vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa theo Thông tư 200 trên Excel mới nhất năm 2018

Jun 15 2018

Excel là một công cụ hữu ích trong kế toán. Xây dựng các mẫu chứng từ trên Excel là một trong những yêu cầu kế toán thường gặp trong công việc kế toán trên Excel.

Trong bài viết này, Gitiho.com sẽ hướng dẫn các bạn về Cách tạo và tải mẫu Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa theo Thông tư 200 trên Excel theo mẫu mới nhất năm 2018. Chúng ta cùng tìm hiểu cách làm nhé:

Mẫu Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa theo Thông tư 200 trên Excel theo mẫu mới nhất năm 2018:

Hướng dẫn lập mẫu Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa theo Thông tư 200 trên Excel:

 • Đơn vị, địa chỉ: Ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng
 • Mẫu: Sử dụng Text box (Insert -> Text Box) để dễ dàng di chuyển cả box tới vị trí phù hợp mà không phụ thuộc vào thay đổi diện tích các cột
 • Tháng … năm …: Là tháng, năm lập biên bản
 • Số: Là Số của biên bản kiểm nghiệm
 • Căn cứ … số … ngày … tháng … năm …: Thông tin của biên bản
 • Ông/Bà … Chức vụ … Đại diện … : Thông tin thành viên Ban kiểm nghiệm
 • Cột A, B, C: Ghi số thứ tự, tên nhãn hiệu, quy cách và mã số của vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa kiểm nghiệm
 • Cột D: “Phương thức kiểm nghiệm” ghi phương pháp kiểm nghiệm toàn diện hay xác suất
 • Cột E: Ghi rõ đơn vị tính của từng loại
 • Cột 1: Ghi số lượng theo hoá đơn hoặc phiếu giao hàng
 • Cột 2 và 3: Ghi kết quả thực tế kiểm nghiệm
 • Ý kiến Ban kiểm nghiệm: Ghi rõ ý kiến về số lượng, chất lượng, nguyên nhân đối với vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa không đúng số lượng, quy cách, phẩm chất và cách xử lý
 • Họ tên, chữ ký của Đại diện bên kỹ thuật, Thủ kho và Trưởng ban kiểm nghiệm

Chú ý:

– Biên bản này áp dụng cho các loại vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá cần phải kiểm nghiệm trước khi nhập kho trong các trường hợp:

 • Nhập kho với số lượng lớn;
 • Các loại vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá có tính chất lý, hoá phức tạp;
 • Các loại vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá quý hiếm;

– Những vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá không cần kiểm nghiệm trước khi nhập kho, nhưng trong quá trình nhập kho nếu phát hiện có sự khác biệt lớn về số lượng và chất lượng giữa hoá đơn và thực nhập thì vẫn phải lập biên bản kiểm nghiệm.

– Biên bản kiểm nghiệm lập 2 bản:

 • 1 bản giao cho phòng, ban cung tiêu/hoặc người giao hàng
 • 1 bản giao cho phòng, ban kế toán

– Trường hợp vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa không đúng số lượng, quy cách, phẩm chất so với chứng từ hóa đơn, thì lập thêm một liên, kèm theo chứng từ liên quan gửi cho đơn vị bán vật tư, dụng cụ, công cụ, sản phẩm, hàng hóa để giải quyết.

Chúc các bạn học tốt cùng Gitiho.com!

Đánh giá bài viết này

Cùng tham gia cộng đồng hỏi đáp về chủ đề Kế toán

Thảo luận 0 câu trả lời
Lượt xem 571 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay

0 Bình luận

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội