G-LEARNING
G-LEARNING
Thảo luận 0 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 288 lượt xem

Hướng dẫn phân loại dữ liệu ô tính

Oct 21 2017

Một lúc nào đó bạn có thể cần phải xác định dữ liệu của một ô tính trong bảng thuộc loại gì. Khi đó Excel thường có chứa sẵn các hàm chức năng có thể giúp ích được khá nhiều. Các hàm đó bao gồm: ISTEXT, ISLOGICAL và ISERROR. Ngoài ra, trong VBA ta còn có thêm các hàm khác như IsEmpty, IsDate và IsNumeric.

Hàm CellType (danh sách các mã lệnh VBA sẽ được liệt kê ở dưới) có nhiệm vụ phân tích chuỗi các câu hỏi khác nhau và trả về kết quả là giá trị dạng string của loại dữ liệu đang lưu trong ô tính ở góc trên bên trái dải ô. Cụ thể danh sách các giá trị được trả vềbao gồm: Blank (Không), Text (Ký tự chữ), Logical (Ký tự đúng sai), Error (Giá trị lỗi), Date (Ngày tháng năm), Time (Giờ), hoặc Value (Giá trị số)

Cấu trúc Hàm CellType như sau:

Function CellType(c)
'  Returns the cell type of the upper left
'  cell in a range
  Application.Volatile
  Set c = c.Range("A1")
  Select Case True
    Case IsEmpty(c): CellType = "Blank"
    Case Application.IsText(c): CellType = "Text"
    Case Application.IsLogical(c): CellType = "Logical"
    Case Application.IsErr(c): CellType = "Error"
    Case IsDate(c): CellType = "Date"
    Case InStr(1, c.Text, ":") <> 0: CellType = "Time"
    Case IsNumeric(c): CellType = "Value"
  End Select
End Function

Cách sử dụng hàm CellType

Để sử dụng hàm này, đơn giản bạn chỉ cần sao chép đoạn mã lệnh và dán vào phần mô-đun chạy công thức ở phía trên trang tính. Sau đó bạn hãy điền 1 công thức thích hợp vào ô trống, ví dụ: =CellType(A1) 

Đánh giá bài viết này

Cùng tham gia cộng đồng hỏi đáp về chủ đề VBA

Thảo luận 0 câu trả lời
Lượt xem 288 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay

0 Bình luận

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội