Sabrina
Sabrina
Thảo luận 0 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 177 lượt xem

Vi phạm hành chính trong việc quản lý hóa đơn và mức xử lý (Phần 1)

Jul 25 2022

Hóa đơn là một trong những chứng từ quan trọng của doanh nghiệp, có ảnh hưởng lớn tới doanh nghiệp. Vì vậy, việc xảy ra các sai phạm liên quan đến hóa đơn sẽ khiến doanh nghiệp đối mặt với những mức phạt theo quy định. Hãy cùng Gitiho tìm hiểu các vi phạm hành chính trong việc quản lý hóa đơn và mức xử phạt tương ứng với các vi phạm đó nhé!

Kế toán Thuế thực hành từ cơ bản đến nâng cao

Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập, đã khai thuế trong quá trình sử dụng hoặc trong thời gian lưu trữ

Căn cứ pháp lý

 • Khoản 4 Điều 1 Nghị định 102/2021/NĐ-CP
 • Khoản 3 đến 5 Điều 32 Nghị định 125/2020/NĐ-CP
 • Điều 33 Nghị định 125/2020/NĐ-CP
 • Khoản 2 đến 4 Điều 34 Nghị định 125/2020/NĐ-CP
 • Điểm a Khoản 4 Điều 7 Nghị định 125/2020/NĐ-CP

Hình thức xử phạt

 • Đối với cá nhân: Phạt tiền từ 2.500.000 đồng đến 5.000.000 đồng
 • Đối với tổ chức: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

Thẩm quyền

 • Chi cục trưởng Chi cục Thuế trong phạm vi địa bàn quản lý
  Cục trưởng Cục Thuế trong phạm vi địa bàn quản lý
  Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế
  Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
  Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
  Chánh thanh tra Sở Tài chính
  Trưởng đoàn thanh tra Cục Thuế
  Trưởng đoàn thanh tra Tổng cục Thuế thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành
  Trưởng đoàn thanh tra Bộ Tài chính thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành
  Chánh thanh tra Bộ Tài chính

Lưu ý

 • Trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 2, 3 Điều 26 Nghị định 125/2020/NĐ-CP
 • Đối với người nộp thuế là hộ gia đình, hộ kinh doanh áp dụng mức phạt tiền như đối với cá nhân.
hoa-don

Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành, đã mua của cơ quan thuế nhưng chưa lập

Căn cứ pháp lý

 • Khoản 4 Điều 1 Nghị định 102/2021/NĐ-CP
 • Khoản 3 đến 5 Điều 32 Nghị định 125/2020/NĐ-CP
 • Điều 33 Nghị định 125/2020/NĐ-CP
 • Khoản 2 đến 4 Điều 34 Nghị định 125/2020/NĐ-CP
 • Điểm a Khoản 4 Điều 7 Nghị định 125/2020/NĐ-CP

Hình thức xử phạt

 • Đối với cá nhân: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng
 • Đối với tổ chức: Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng

Thẩm quyền

 • Chi cục trưởng Chi cục Thuế trong phạm vi địa bàn quản lý
 • Cục trưởng Cục Thuế trong phạm vi địa bàn quản lý
 • Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế
 • Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
 • Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Chánh thanh tra Sở Tài chính
 • Trưởng đoàn thanh tra Cục Thuế
 • Trưởng đoàn thanh tra Tổng cục Thuế thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành
 • Trưởng đoàn thanh tra Bộ Tài chính thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành
 • Chánh thanh tra Bộ Tài chính

Lưu ý

Đối với người nộp thuế là hộ gia đình, hộ kinh doanh áp dụng mức phạt tiền như đối với cá nhân

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử mới nhất 2022

Mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập và đã kê khai, nộp thuế, có hồ sơ chứng minh

Làm mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) trong quá trình sử dụng, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hồ sơ, tài liệu, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ

Cơ sở pháp lý

 • Khoản 4 Điều 1 Nghị định 102/2021/NĐ-CP
 • Khoản 3 đến 5 Điều 32 Nghị định 125/2020/NĐ-CP
 • Điều 33 Nghị định 125/2020/NĐ-CP
 • Khoản 2 đến 4 Điều 34 Nghị định 125/2020/NĐ-CP
 • Điểm a Khoản 4 Điều 7 Nghị định 125/2020/NĐ-CP

Hình thức xử phạt

 • Đối với cá nhân: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng
 • Đối với tổ chức: Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng

Thẩm quyền

 • Chi cục trưởng Chi cục Thuế trong phạm vi địa bàn quản lý
 • Cục trưởng Cục Thuế trong phạm vi địa bàn quản lý
 • Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế
 • Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
 • Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Chánh thanh tra Sở Tài chính
 • Trưởng đoàn thanh tra Cục Thuế
 • Trưởng đoàn thanh tra Tổng cục Thuế thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành
 • Trưởng đoàn thanh tra Bộ Tài chính thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành
 • Chánh thanh tra Bộ Tài chính

Lưu ý

Trường hợp người mua làm mất, cháy, hỏng hóa đơn phải có biên bản của người bán và người mua ghi nhận sự việc

Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập nhưng chưa khai thuế

Cơ sở pháp lý

 • Khoản 4 Điều 1 Nghị định 102/2021/NĐ-CP
 • Khoản 3 đến 5 Điều 32 Nghị định 125/2020/NĐ-CP
 • Điều 33 Nghị định 125/2020/NĐ-CP
 • Khoản 2 đến 4 Điều 34 Nghị định 125/2020/NĐ-CP
 • Điểm a Khoản 4 Điều 7 Nghị định 125/2020/NĐ-CP

Hình thức xử phạt

 • Đối với cá nhân: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng
 • Đối với tổ chức: Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng

Thẩm quyền

 • Chi cục trưởng Chi cục Thuế trong phạm vi địa bàn quản lý
 • Cục trưởng Cục Thuế trong phạm vi địa bàn quản lý
 • Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế
 • Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
 • Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Chánh thanh tra Sở Tài chính
 • Trưởng đoàn thanh tra Cục Thuế
 • Trưởng đoàn thanh tra Tổng cục Thuế thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành
 • Trưởng đoàn thanh tra Bộ Tài chính thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành
 • Chánh thanh tra Bộ Tài chính

Lưu ý

 • Các bên liên quan phải lập biên bản ghi nhận việc mất, cháy, hỏng hóa đơn
  Đối với người nộp thuế là hộ gia đình, hộ kinh doanh áp dụng mức phạt tiền như đối với cá nhân

Lập hóa đơn không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc trên hóa đơn theo quy định

Căn cứ pháp lý

 • Khoản 3 Điều 1 Nghị định 102/2021/NĐ-CP
 • Khoản 4 Điều 24 Nghị định 125/2020/NĐ-CP
 • Khoản 3 đến 5 Điều 32 Nghị định 125/2020/NĐ-CP
 • Điều 33 Nghị định 125/2020/NĐ-CP
 • Khoản 2 đến 4 Điều 34 Nghị định 125/2020/NĐ-CP
 • Điểm a khoản 4 Điều 7 Nghị định 125/2020/NĐ-CP

Hình thức xử lý

 • Đối với cá nhân: Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng
 • Đối với tổ chức: Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 16.000.000 đồng

Thẩm quyền

Chi cục trưởng Chi cục Thuế trong phạm vi địa bàn quản lý
Cục trưởng Cục Thuế trong phạm vi địa bàn quản lý
Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Chánh thanh tra Sở Tài chính
Trưởng đoàn thanh tra Cục Thuế
Trưởng đoàn thanh tra Tổng cục Thuế thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành
Trưởng đoàn thanh tra Bộ Tài chính thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành
Chánh thanh tra Bộ Tài chính

Lưu ý

Đối với người nộp thuế là hộ gia đình, hộ kinh doanh áp dụng mức phạt tiền như đối với cá nhân

3 mẫu hóa đơn giá trị gia tăng điện tử theo quy định mới nhất

Sử dụng hóa đơn mà cơ quan có thẩm quyền đã kết luận là sử dụng không hợp pháp hóa đơn

Cơ sở pháp lý

 • Điểm e Khoản 2 Điều 4 Nghị định 125/2020/NĐ-CP
 • Khoản 1 Điều 28 Nghị định 125/2020/NĐ-CP
 • Khoản 2 Điều 28 Nghị định 125/2020/NĐ-CP
 • Khoản 3 đến 5 Điều 32 Nghị định 125/2020/NĐ-CP
 • Điều 33 Nghị định 125/2020/NĐ-CP
 • Khoản 2 đến 4 Điều 34 Nghị định 125/2020/NĐ-CP

Hình thức xử phạt

 • Đối với cá nhân: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng
 • Đối với tổ chức: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng

Biện pháp khắc phục

Buộc hủy hóa đơn đã sử dụng

Thẩm quyền

Chi cục trưởng Chi cục Thuế trong phạm vi địa bàn quản lý
Cục trưởng Cục Thuế trong phạm vi địa bàn quản lý
Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Chánh thanh tra Sở Tài chính
Trưởng đoàn thanh tra Cục Thuế
Trưởng đoàn thanh tra Tổng cục Thuế thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành
Trưởng đoàn thanh tra Bộ Tài chính thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành
Chánh thanh tra Bộ Tài chính

Lưu ý

Trừ trường hợp được quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 16 và điểm d khoản 1 Điều 17 Nghị định 125/2020/NĐ-CP

Sử dụng hóa đơn của tổ chức, cá nhân khác để hợp thức hóa hàng hóa, dịch vụ mua vào và bán ra

Sử dụng hóa đơn của tổ chức, cá nhân khác (trừ hóa đơn của cơ quan thuế và trường hợp được ủy nhiệm lập hóa đơn) để hợp thức hóa hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc hàng hóa, dịch vụ bán ra

Căn cứ pháp lý

 • Điểm đ Khoản 2 Điều 4 Nghị định 125/2020/NĐ-CP
 • Khoản 1 Điều 28 Nghị định 125/2020/NĐ-CP
 • Khoản 2 Điều 28 Nghị định 125/2020/NĐ-CP
 • Khoản 3 đến 5 Điều 32 Nghị định 125/2020/NĐ-CP
 • Điều 33 Nghị định 125/2020/NĐ-CP
 • Khoản 2 đến 4 Điều 34 Nghị định 125/2020/NĐ-CP

Hình thức xử phạt

 • Đối với cá nhân: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng
 • Đối với tổ chức: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng

Biện pháp khắc phục

Buộc hủy hóa đơn đã sử dụng

Thẩm quyền

Chi cục trưởng Chi cục Thuế trong phạm vi địa bàn quản lý
Cục trưởng Cục Thuế trong phạm vi địa bàn quản lý
Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Chánh thanh tra Sở Tài chính
Trưởng đoàn thanh tra Cục Thuế
Trưởng đoàn thanh tra Tổng cục Thuế thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành
Trưởng đoàn thanh tra Bộ Tài chính thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành
Chánh thanh tra Bộ Tài chính

Lưu ý

Trừ trường hợp được quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 16 và điểm d khoản 1 Điều 17 Nghị định 125/2020/NĐ-CP

Sử dụng hóa đơn để quay vòng

Sử dụng hóa đơn để quay vòng khi vận chuyển hàng hóa trong khâu lưu thông hoặc dùng hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ này để chứng minh cho hàng hóa, dịch vụ khác

Căn cứ pháp lý

 • Điểm d Khoản 2 Điều 4 Nghị định 125/2020/NĐ-CP
 • Khoản 1 Điều 28 Nghị định 125/2020/NĐ-CP
 • Khoản 2 Điều 28 Nghị định 125/2020/NĐ-CP
 • Khoản 3 đến 5 Điều 32 Nghị định 125/2020/NĐ-CP
 • Điều 33 Nghị định 125/2020/NĐ-CP
 • Khoản 2 đến 4 Điều 34 Nghị định 125/2020/NĐ-CP

Hình thức xử phạt

 • Đối với cá nhân: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng
 • Đối với tổ chức: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng

Biện pháp khắc phục

Buộc hủy hóa đơn đã sử dụng

Thẩm quyền

Chi cục trưởng Chi cục Thuế trong phạm vi địa bàn quản lý
Cục trưởng Cục Thuế trong phạm vi địa bàn quản lý
Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Chánh thanh tra Sở Tài chính
Trưởng đoàn thanh tra Cục Thuế
Trưởng đoàn thanh tra Tổng cục Thuế thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành
Trưởng đoàn thanh tra Bộ Tài chính thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành
Chánh thanh tra Bộ Tài chính

Lưu ý

Trừ trường hợp được quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 16 và điểm d khoản 1 Điều 17 Nghị định 125/2020/NĐ-CP

hoa-don

Sử dụng hóa đơn có sự chênh lệch về giá trị hàng hóa, dịch vụ hoặc sai lệch các tiêu thức bắt buộc giữa các liên của hóa đơn

Căn cứ pháp lý

 • Điểm c Khoản 2 Điều 4 Nghị định 125/2020/NĐ-CP
 • Khoản 1 Điều 28 Nghị định 125/2020/NĐ-CP
 • Khoản 2 Điều 28 Nghị định 125/2020/NĐ-CP
 • Khoản 3 đến 5 Điều 32 Nghị định 125/2020/NĐ-CP
 • Điều 33 Nghị định 125/2020/NĐ-CP
 • Khoản 2 đến 4 Điều 34 Nghị định 125/2020/NĐ-CP

Hình thức xử phạt

 • Đối với cá nhân: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng
 • Đối với tổ chức: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng

Biện pháp khắc phục

Buộc hủy hóa đơn đã sử dụng

Thẩm quyền

Chi cục trưởng Chi cục Thuế trong phạm vi địa bàn quản lý
Cục trưởng Cục Thuế trong phạm vi địa bàn quản lý
Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Chánh thanh tra Sở Tài chính
Trưởng đoàn thanh tra Cục Thuế
Trưởng đoàn thanh tra Tổng cục Thuế thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành
Trưởng đoàn thanh tra Bộ Tài chính thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành
Chánh thanh tra Bộ Tài chính

Lưu ý

Trừ trường hợp được quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 16 và điểm d khoản 1 Điều 17 Nghị định 125/2020/NĐ-CP

Tổng kết

Phần 1 của bài viết đã đem đến cho các bạn một số hành vi vi phạm khi quản lý hóa đơn và mức xử phạt tương ứng.  Hãy tiếp tục tìm hiểu về các hành vi này trong các phần sau của bài viết nhé!

Chúc bạn học tốt!

Cùng tham gia cộng đồng hỏi đáp về chủ đề Kế toán

Thảo luận 0 câu trả lời
Lượt xem 177 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay

0 Bình luận

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội