G-LEARNING
G-LEARNING
Thảo luận 0 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 257 lượt xem

Tìm hiểu nghiệp vụ bán hàng thông qua các đại lý

Jun 15 2018

Trong bài viết này Giỏi Tin Học sẽ hướng dẫn bạn quy trình kế toán và cách hạch toán Nghiệp vụ bán hàng thông qua các đại lý. Nội dung cụ thể như sau:

Quy trình thực hiện

Quy trình thực hiện của nghiệp vụ kế toán bán hàng theo báo giá được thể hiện qua sơ đồ sau:

Tìm hiểu nghiệp vụ bán hàng thông qua các đại lý

Tìm hiểu nghiệp vụ bán hàng thông qua các đại lý

  •  Doanh nghiệp lập Phiếu xuất kho hàng gửi đại lý hoặc (Hóa đơn GTGT) kèm với hàng hóa xuất kho gửi bán đại lý.
  •  Sau khi đại lý gửi bảng kê hàng hóa đã bán được thì kế toán thực hiện lập hóa đơn (nếu chưa xuất hoá đơn GTGT) để ghi nhận doanh thu, phản ánh số thuế GTGT phải nộp. Đồng thời lập phiếu xuất kho từ kho gửi bán để hạch toán giá vốn.
  • Căn cứ vào hóa đơn hoa đồng đại lý do bên nhận đại lý gửi về kế toán bán hàng sẽ hạch toán khoản chi phí hoa hồng gửi bán đại lý.

Căn cứ vào quy trình này chúng ta sẽ thực hiện hạch toán trên sổ sách, phần mềm như sau:

Cách hạch toán nghiệp vụ kế toán bán hàng thông qua các đại lý

Nghiệp vụ kế toán bán hàng thông qua các đại lý cần phải thực hiện qua nhiều bước. Cách hạch toán chi tiết như sau :

1. Xuất kho gửi hàng hóa cho đại lý

Nợ TK 157                          Hàng gửi bán

Có TK 155, 156

2. Ghi nhận doanh thu khi hàng gửi đại lý được bán

Nợ TK 111, 131…                Tổng giá thanh toán

Có TK 511

Có TK 3331                    Thuế GTGT phải nộp (nếu có)

3. Ghi nhận giá vốn hàng bán

Nợ TK 632                          Giá vốn hàng bán

Có TK 157                      Hàng gửi bán

4. Ghi nhận số tiền hoa hồng trả cho đại lý

Nợ TK 641                          Chi phí bán hàng (hoa hồng đại lý) (TT200)

Nợ TK 6421                        Chi phí bán hàng (hoa hồng đại lý) (TT133)

Nợ TK 133                          Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có TK 111, 112, 131…

Để giúp các bạn hiểu rõ bút toán này trong thực tế như thế nào, chúng ta cùng tìm hiểu qua ví dụ dưới đây:

Ví dụ : 

Doanh nghiệp A xuất kho hàng hóa trị  giá 80 triệu đồng, giá bán chưa có thuế GTGT là 100 triệu đồng, thuế suất thuế GTGT 10%, gửi bán đại lý hưởng hoa hồng 5% trên giá bán, thuế suất thuế GTGT của hoa hồng là 10%. Đại lý thông báo đã bán được toàn bộ số lượng hàng trên. Sau khi trừ tiền hoa hồng cho bên đại lý, đại lý chuyển khoản cho DN tiền hàng đã bán. Nêu rõ quy trình cách hạch toán hàng gửi bán đại lý. DN sử dụng QĐ 48 để hạch toán.

Định khoản:

  • Trị giá hàng gửi bán:

Nợ TK 157: 80.000.000

     Có TK 156: 80.000.000

  • Hạch toán doanh thu  mà đại lý đã bán được:

Nợ TK 131: 110.000.000

     Có TK 511: 100.000.000

     Có TK 3331: 10.000.000

  • Hạch toán giá vốn hàng gửi đại lý bán

Nợ TK 632: 80.000.000

     Có TK 157: 80.000.000

  • Hoa hồng trả cho đại lý:

Nợ TK 6421: 5.000.000 (100.000.000*5%)

Nợ TK 1331: 500.000

     Có TK 131: 5.500.000

  • Đại lý chuyển khoản trả tiền hàng sau khi trừ tiền hoa hồng đại lý được hưởng:

Nợ TK 112: 104.500.000

     Có TK 131: 104.500.000 (110.000.000 – 5.500.000)

Để tìm hiểu sâu hơn về cách ghi sổ nghiệp vụ trên trong sổ Nhật ký chung như thế nào, các bạn có thể tìm hiểu trong khóa học Trọn bộ kỹ năng nghiệp vụ Kế toán Thuế. Khóa học cung cấp cho các bạn những kiến thức rất đầy đủ và có hệ thống về các công việc của kế toán, thuế, lập tờ khai và quyết toán thuế. Thông tin chi tiết xem tại:

Đánh giá bài viết này

Cùng tham gia cộng đồng hỏi đáp về chủ đề Excel Cơ Bản

Thảo luận 0 câu trả lời
Lượt xem 257 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay

0 Bình luận

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội