328 Khóa học

Danh mục

Xây dựng trải nghiệm khách hàng trong TeleSale
Xây dựng trải nghiệm khách hàng trong TeleSale
0 (0 đánh giá)

109,000đ

299,000đ

Mới xuất bản
Quản lý và sử dụng Hóa đơn
Quản lý và sử dụng Hóa đơn
0 (0 đánh giá)

199,000đ

299,000đ

Mới xuất bản
Kế toán tiền mặt, Tài sản
Kế toán tiền mặt, Tài sản
0 (0 đánh giá)

109,000đ

299,000đ

Mới xuất bản
Khóa học: Gramma Gateway Intermediate
Khóa học: Gramma Gateway Intermediate
0 (0 đánh giá)

699,000đ

699,000đ

Mới xuất bản
Thuế Giá trị gia tăng
Thuế Giá trị gia tăng
0 (0 đánh giá)

109,000đ

199,000đ

Mới xuất bản
Thuế Thu nhập Doanh nghiệp
Thuế Thu nhập Doanh nghiệp
0 (0 đánh giá)

109,000đ

199,000đ

Mới xuất bản
Học javascript căn bản thông qua lập trình 1 game
Học javascript căn bản thông qua lập trình 1 game
0 (0 đánh giá)

399,000đ

799,000đ

Mới xuất bản
Trở thành chuyên gia tổ chức sự kiện từ con số 0
Mới xuất bản
Cải tiến quy trình trong doanh nghiệp
Cải tiến quy trình trong doanh nghiệp
0 (0 đánh giá)

299,000đ

499,000đ

Mới xuất bản
Truyền lửa và tạo động lực cho nhân viên
Truyền lửa và tạo động lực cho nhân viên
0 (0 đánh giá)

399,000đ

599,000đ

Mới xuất bản
Thiết kế Web với Flexbox, Bootstrap và Semantic UI
Thiết kế Web với Flexbox, Bootstrap và Semantic UI
0 (0 đánh giá)

419,000đ

699,000đ

Mới xuất bản
An toàn bảo mật, chống hack thông tin cho nhân viên văn phòng
Mới xuất bản
Nâng cao kỹ năng vượt khó (AQ)
Nâng cao kỹ năng vượt khó (AQ)
0 (0 đánh giá)

499,000đ

699,000đ

Mới xuất bản
Kỹ năng quản lý dự án
Kỹ năng quản lý dự án
0 (0 đánh giá)

599,000đ

899,000đ

Mới xuất bản
Phương pháp kiểm soát stress
Phương pháp kiểm soát stress
0 (0 đánh giá)

499,000đ

799,000đ

Mới xuất bản
Quản lý tài chính cá nhân
Quản lý tài chính cá nhân
0 (0 đánh giá)

499,000đ

699,000đ

Mới xuất bản
Kỹ năng tổ chức và tham dự cuộc họp
Kỹ năng tổ chức và tham dự cuộc họp
0 (0 đánh giá)

399,000đ

599,000đ

Mới xuất bản
Kỹ năng tư duy sáng tạo
Kỹ năng tư duy sáng tạo
0 (0 đánh giá)

399,000đ

599,000đ

Mới xuất bản
Sử dụng hiệu quả trình duyệt Safari
Sử dụng hiệu quả trình duyệt Safari
0 (0 đánh giá)

299,000đ

499,000đ

Mới xuất bản
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội