Hà Vân
Hà Vân PRO
Thảo luận 0 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 21 lượt xem

ở mục 67 của chương 8 có phần bài tập tạo hiệu ứng cho cả đổ thị

ở mục 67 của chương 8 có phần bài tập tạo hiệu ứng cho cả đổ thị và số liệu. Tuy nhiên riêng biểu đồ góc dưới cùng bên phải, em không thể tạo phần biểu đồ chạy từng đường zic zắc mà chỉ tạo cả toàn bộ biểu đồ cùng chạy

Thảo luận 0 câu trả lời
Lượt xem 21 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội