Trinh Hoàng
Trinh Hoàng
Thảo luận 0 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 29 lượt xem

Làm sao để mình sử dụng hàm count kèm điều kiện được vậy ạ?VD từ

Làm sao để mình sử dụng hàm count kèm điều kiện được vậy ạ?

VD từ bài trước là:

select * from Customer_Info

Where NumberCarsOwned >0

order by NumberCarsOwned DESC, FirstName ASC

thì làm sao mình có thể dùng hàm count để đếm ra có bao nhiêu kết quả được trả về ví dụ theo cột CustomerID?

Thảo luận 0 câu trả lời
Lượt xem 29 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội