Nguyễn Lê Trung
Nguyễn Lê Trung
Thảo luận 0 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 25 lượt xem

Làm thế nào để tìm được Selection Pane trong PPT của tôi PPT của tôi đang

Làm thế nào để tìm được Selection Pane trong PPT của tôi. PPT của tôi đang dùng trên Macbook air, version 16.58 (20221501). 

Thảo luận 0 câu trả lời
Lượt xem 25 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội