Đặng Kim Ánh
Đặng Kim Ánh
Thảo luận 0 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 41 lượt xem

e muốn gửi file lên nhóm để chỉnh sửa bài dùm em chỉ e cách gửi

e muốn gửi file lên nhóm để cô chỉnh sửa bài dùm em, cô chỉ e cách gửi file lên nhóm ? e đã đăng ký file vói nhóm rồi nhưng e không biết cách đẩy file lên.
Thảo luận 0 câu trả lời
Lượt xem 41 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội