Nhung 
Nhung 
Thảo luận 0 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 51 lượt xem

Mình cài blank rồi nhưng khi mở ppt không hiện default theme Mình thử mở bank

Mình cài blank rồi nhưng khi mở ppt không hiện default theme. Mình thử mở bank ppt từ C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Templates thì mới hiện new template, có dấu sao ở slide 1, nhưng khi enter thêm slide 2 3 4 thì không hiện khóa nữa
Thảo luận 0 câu trả lời
Lượt xem 51 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội