Trần Anh Thùy Dương
Trần Anh Thùy Dương
Thảo luận 0 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 304 lượt xem

trong video mới nói cách hút màu cho vật thể ạ còn cách hút màu cho back ground

trong video mới nói cách hút màu cho vật thể ạ, còn cách hút màu cho back ground thì sao ạ? có dùng công cụ eyedropper của islide được không và nếu có thì cách dùng thế nào ạ?
Thảo luận 0 câu trả lời
Lượt xem 304 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội