Nguyễn Thu Trang
Nguyễn Thu Trang
Thảo luận 0 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 361 lượt xem

khi chèn icon vào slide thì không hiện ra Format Shape mà chỉ hiện ra Format nên

khi chèn icon vào slide thì không hiện ra Format Shape mà chỉ hiện ra Format nên ko tìm đc Merge Shape
Thảo luận 0 câu trả lời
Lượt xem 361 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội