Bùi Thị kim Thoa
Bùi Thị kim Thoa
Thảo luận 0 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 221 lượt xem

https//imgurcom/XOK1kJWEm đã làm theo hàm =IF(D3>30 D3*5000 D3*3000) Khi bấm vào kiểm

https://imgur.com/XOK1kJW
Em đã làm theo hàm =IF(D3>30, D3*5000, D3*3000). Khi bấm vào kiểm tra thì báo kết quả chưa chính xác. Vậy thầy kiểm tra dùm em em sai ở chỗ nào với ạ?
Thảo luận 0 câu trả lời
Lượt xem 221 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội