trung phan
trung phan
Thảo luận 0 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 153 lượt xem

MÌnh àm đến slide 15 nhưng thực hiện không đều giữa icon và chữ giống

MÌnh àm đến slide 15 nhưng thực hiện không đều giữa icon và chữ giống trong hình, thầy có thể demo phần đó được ko ạ

Thảo luận 0 câu trả lời
Lượt xem 153 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội