Nguyễn Thị Dung
Nguyễn Thị Dung
Thảo luận 0 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 33 lượt xem

em muốn học chấm ng và phải làm những ng việc khác liên quan tới tiền

em muốn học chấm công, và phải làm những công việc khác liên quan tới tiền lương, bảo hiểm, thuế TNCN… Để nắm được những kiến thức và cách ứng dụng Excel trong công việc hành chính-nhân sự, xin thầy hướng dẫn kỹ hơn về khóa học Hành chính nhân sự từ A-Z, em cảm ơn ạ

Thảo luận 0 câu trả lời
Lượt xem 33 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội