Minh Phúc Trương
Minh Phúc Trương
Thảo luận 0 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 51 lượt xem

Em đổi từ khóa nguyên lý kế toán sang khóa giá thành ạ Em cảm

Em chào cô. Cô cho em đổi từ khóa nguyên lý kế toán sang khóa giá thành ạ. Em cảm ơn cô!

Mail: truongminhphuc.aca@gmail.com

Thảo luận 0 câu trả lời
Lượt xem 51 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội