Hương Nguyễn
Hương Nguyễn
Thảo luận 0 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 42 lượt xem

Sao trong file slide master mà bạn gửi để thực hành ko có các file hình khối

Sao trong file slide master mà bạn gửi để thực hành ko có các file hình khối được tạo sẵn. Vui lòng gửi lại cho tôi được không?

Thảo luận 0 câu trả lời
Lượt xem 42 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội