Lại Thế Hùng
Lại Thế Hùng
Thảo luận 0 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 117 lượt xem

Minh đang dùng bộ office 2007 Để khai thác hiệu quả các chức năng của Excell

Minh đang dùng bộ office 2007. Để khai thác hiệu quả các chức năng của Excell thì Excell 2007 có được không? Nên cài bộ nào là hiệu quả (mình thường xử lý dữ liệu lớn khoảng 500.000 dòng)

Thảo luận 0 câu trả lời
Lượt xem 117 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội