Điệp
Điệp
Thảo luận 0 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 107 lượt xem

mình đã thử tuy nhiên khi tạo mẫu trong slide master xong khi mở file khác thì

mình đã thử, tuy nhiên khi tạo mẫu trong slide master xong, khi mở file khác thì mẫu mình tạo không tự động lưu vào máy, vậy có cách khắc phục không?

Thảo luận 0 câu trả lời
Lượt xem 107 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội