Nguyễn Tuấn Sinh
Nguyễn Tuấn Sinh
Thảo luận 0 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 338 lượt xem

mình dùng macro để remove duplicates nhưng khi chạy báo lỗi ntn ActiveSheetRange("Báo_Cáo_S?n_Xu?t[#All]")RemoveDuplicates

mình dùng macro để remove duplicates nhưng khi chạy báo lỗi ntn: ActiveSheet.Range("Báo_Cáo_S?n_Xu?t[#All]").RemoveDuplicates Columns:=Array(1 _

        , 2, 3, 4, 5, 6, 7), Header:=xlYes . ace có cao kiến xin chỉ giáo! xin cảm ơn nhiều ạ!

Thảo luận 0 câu trả lời
Lượt xem 338 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội