Tạ Hữu Nam
Tạ Hữu Nam
Thảo luận 0 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 322 lượt xem

Em đã tạo mẫu như này nhưng vẫn không dùng được Date Range Controle và Pie

Em đã tạo mẫu như này nhưng vẫn không dùng được Date Range Controle và Pie Chart bị tính sai. Hẹn thầy 1 buổi teamview để thầy xem chi tiết giúp ạ 

Thảo luận 0 câu trả lời
Lượt xem 322 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội