Trần Phương
Trần Phương
Thảo luận 0 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 156 lượt xem

Nếu soạn slide để trình chiếu thường thì dùng font size bao nhiêu vậy

Nếu soạn slide để trình chiếu thường thì dùng font size bao nhiêu vậy Thầy.

Thảo luận 0 câu trả lời
Lượt xem 156 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội