Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
Thảo luận 0 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 44 lượt xem

Sao nhiều bài giảng hiện không có video hay tài liệu để học vậy?

Sao nhiều bài giảng hiện không có video hay tài liệu để học vậy?

Thảo luận 0 câu trả lời
Lượt xem 44 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội