Thành Đạt
Thành Đạt
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 165 lượt xem

ng thức SPIN bán hàng bằng cách đặt câu không vào được min ạ?

Công thức SPIN bán hàng bằng cách đặt câu hỏi không vào được admin ạ?

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 165 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Thành Đạt 16:07 - Jul 29, 2021

CÔNG THỨC SPIN BÁN HÀNG ĐẰNG CÁCH ĐẶT CÂU HỎI - BÀI THỨ 2 KHÔNG VÀO ĐƯỢC, ADMIN ƠI???

Vỗ tay vỗ tay
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội