Kỹ năng Truy vấn SQL

QR THAM GIA THI

Kỹ năng Truy vấn SQL

Phân tích dữ liệu

11 lượt thi

50 phút

Tham gia ngay
Nguyễn Xuân Nam vừa đăng ký

Giới thiệu về cuộc thi

Bảng xếp hạng Top 10

01

Nguyễn Phúc Sang

95.76 điểm . Làm bài trong 00:23:14

02

Anh Việt

94.07 điểm . Làm bài trong 00:27:25

03

Trần Thu Hằng

92.37 điểm . Làm bài trong 00:11:41

04

Nguyễn Thị Hậu 

88.79 điểm . Làm bài trong 00:15:30

05

Thoại văn

77.97 điểm . Làm bài trong 00:25:59

06

Lê Tuấn Anh

60.17 điểm . Làm bài trong 00:20:54

07

Nguyễn Hồng Quân

44.07 điểm . Làm bài trong 00:01:40

08

Phạm Vũ Tuấn Kiệt

10.17 điểm . Làm bài trong 00:50:00

09

Đỗ Nguyễn Bảo Châu

8.47 điểm . Làm bài trong 00:50:00

10

Nguyễn Thị Thu Hà

1.69 điểm . Làm bài trong 00:50:00

© 2020 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ Thông tin và Truyền thông