Kỹ năng Truy vấn SQL

QR THAM GIA THI

Kỹ năng Truy vấn SQL

Phân tích dữ liệu

3 lượt thi

50 phút

Tham gia ngay
Nguyễn Xuân Nam vừa đăng ký

Giới thiệu về cuộc thi

Bảng xếp hạng Top 10

01

Thoại văn

77.97 điểm . Làm bài trong 00:25:59

02

Lê Tuấn Anh

60.17 điểm . Làm bài trong 00:20:54

03

Nguyễn Hồng Quân

44.07 điểm . Làm bài trong 00:01:40

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội