Hiểu về Trí tuệ Cảm xúc

QR THAM GIA THI

Hiểu về Trí tuệ Cảm xúc

Kỹ năng Lãnh đạo (Quản trị)

11 lượt thi

15 phút

Tham gia ngay
Nguyễn Xuân Nam vừa đăng ký

Giới thiệu về cuộc thi

Bảng xếp hạng Top 10

01

Phạm Thành Công

92.42 điểm . Làm bài trong 00:02:22

02

Đài Bùi

91.67 điểm . Làm bài trong 00:03:18

03

Hoàng Thị Thanh Thuỷ

83.33 điểm . Làm bài trong 00:02:21

04

Huynh Thuy

80.58 điểm . Làm bài trong 00:02:41

05

Khánh Võ Lê

80.58 điểm . Làm bài trong 00:02:50

06

Lê Phương Nam

80.58 điểm . Làm bài trong 00:05:25

07

Jasmine Nguyen

79.92 điểm . Làm bài trong 00:02:11

08

Người Lạ

75.67 điểm . Làm bài trong 00:01:44

09

Nguyễn Xuân Bách

74.25 điểm . Làm bài trong 00:02:59

10

Huy Trần

57.58 điểm . Làm bài trong 00:01:22

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội