Hiểu về Dịch vụ Khách hàng

QR THAM GIA THI

Hiểu về Dịch vụ Khách hàng

Chuyên môn Dịch Vụ Khách hàng

1 lượt thi

10 phút

Tham gia ngay
Nguyễn Xuân Nam vừa đăng ký

Giới thiệu về cuộc thi

Bảng xếp hạng Top 10

01

Huynh Thuy

0 điểm . Làm bài trong 00:10:00

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội