Lộ trình bài bản cấu trúc dễ học

Lộ trình bài bản
Ứng với từng vị trí, cấp bậc

Kiến thức thực tế dễ áp dụng

Kiến thức thực tiễn
Giải quyết ngay vấn đề trong công việc

Hỗ trợ nhanh chóng và chuyên sâu trong 24h

Giảng viên trực tiếp giải đáp
trong 8h làm việc

Nội dung cập nhật thường xuyên hàng tháng

Nội dung cập nhật hàng tháng
Đảm bảo phiên bản mới nhất

Khóa học này dành cho

Khóa học này dành cho

Người muốn có một trợ lý Excel để tra cứu khi cần
Người muốn xử lý dữ liệu, chuẩn hoá dữ liệu, chuẩn hoá nhập liệu để phục vụ mục đích báo cáo
Người muốn làm kế toán trên Excel, hiểu bản chất hạch toán, làm kế toán cho nhiều doanh nghiệp
Người muốn sử dụng Excel để phân tích, lập và quản lý các dự án đầu tư
Người muốn ứng dụng Excel để xây dựng các mô hình quản trị, đo đếm đánh giá nhân sự
Người muốn nhân viên của mình giỏi Excel để phục vụ báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp
Khóa học này dành cho
Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Ứng dụng thành thạo 150 hàm Excel, Pivot Table, kỹ thuật lọc, định dạng dữ liệu, vẽ biểu đồ chuyên nghiệp...vào công việc
Hình thành và phát triển tư duy tổ chức, xử lý dữ liệu khoa học
Rèn luyện kỹ năng báo cáo theo các công việc cụ thể để sử dụng Excel thành thạo, đáp ứng tiêu chuẩn về kỹ năng Excel của các doanh nghiệp, tập đoàn
Tự xây dựng hệ thống báo cáo động, hệ thống quản trị chuyên nghiệp để đo lường hiệu quả công việc

Nội dung khóa học

Đánh giá mới nhất từ học viên

Thảo luận mới nhất khoá học

Đỗ Thị Thanh Vân
Đỗ Thị Thanh Vân 04 Jul 2022

Thầy cô cho em hỏi, file này chỉ có pdf thôi ạ? chứ ko có bài video giảng ạ?


Tuấn Ba
Tuấn Ba [Chuyên gia] 04 Jul 2022

Chào bạn đúng rồi bạn nhé, video bạn xem khóa exg01 nhé

Đào Thị Bích Hường
Đào Thị Bích Hường 10 May 2022

em muốn chuyển tồn cuối kỳ của tháng trước qua đầu kỳ của tháng sau thì cách làm như thế nào ạ . mong giáo viên chỉ giúp em với ạ . em cảm ơn nhiềuTuấn Ba
Tuấn Ba [Chuyên gia] 11 May 2022

Chào bạn bạn chuyển công thức cuối kỳ thành đầu kỳ là xong?

đỗ quyên
đỗ quyên 04 May 2022

Thưa thầy, em muốn hỏi trường hợp mình muốn dò tìm giá trị theo hai cột (theo chức danh và tỷ lệ đạt KPI)  và 1 hàng (theo hệ số nhãn hàng) thì dùng hàm gì phù hợp ạ? hiện tại index(match) chỉ hỗ trợ dò tìm theo 1 côt và 1 hàng thôi ạ. Nhờ thầy hướng dẫn em với. Em cảm ơn.


đỗ quyên
đỗ quyên 04 May 2022

Em đã nhận được hướng dẫn của thầy. Cảm ơn thầy nhiều lắm ạ.

Lê Thị Chung
Lê Thị Chung 10 May 2022

mình dùng hàm gì vậy bạn Đỗ Quyên

Trần Thị Trà Giang
Trần Thị Trà Giang 18 Apr 2022

Cho mình hỏi muốn đổi từ tuần sang ngày thì sử dụng công thức nào ạ? mình muốn lấy ngày thứ 7 cuối tuần nhé

Tuấn Ba
Tuấn Ba [Chuyên gia] 18 Apr 2022

Chào bạn bạn có thể mô tả rõ hơn giúp gittiho được không?

Trần Thị Trà Giang
Trần Thị Trà Giang 18 Apr 2022

Ví dụ: tuần này là week 16, mình muốn đổi ra ngày và lấy ngày cuối tuần: 23/04/2022 thì lấy cthuc nào nhé

{"id":74845,"crm_contact_id":53166,"name":"Tu\u1ea5n Ba","email":"laptrinhcchoexcel@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"b4a1dffcd4f5224a3e4df7e7ee0541d5","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2019-10-02T02:09:45.000000Z","updated_at":"2022-07-06T18:11:44.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1637917341.jpg","gender":0,"birthday":"1992-03-19 00:00:00","position":"Ph\u00e1t tri\u1ec3n \u1ee9ng d\u1ee5ng C# cho Excel","achievement":"<p><br><\/p>","full_name":"L\u01b0\u01a1ng Tu\u00e2\u0301n Ba","address":"120 y\u00ean b\u00ecnh ph\u00fac, Ph\u00fac La, H\u00e0 \u0110\u00f4ng, H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"<p>L\u00e0 T\u00e1c gi\u1ea3 c\u1ee7a Add- Ins Gitiho tools cho ph\u00e9p truy v\u1ea5n d\u1eef li\u1ec7u trong Excel v\u00e0 Access v\u00e0 tr\u1ea3 ra m\u1ed9t gi\u00e1 tr\u1ecb \u0111\u1ed9ng.<\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":1,"primary_wallet":5780047,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1473,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":"L\u01b0\u01a1ng Tu\u1ea5n Ba","contract_number":"2022-03-19","contract_date":"2022-03-18T17:00:00.000000Z","contract_delegate":"L\u01b0\u01a1ng Tu\u1ea5n Ba","contract_address":"120 y\u00ean b\u00ecnh ph\u00fac, Ph\u00fac La, H\u00e0 \u0110\u00f4ng, H\u00e0 N\u1ed9i","contract_account_number":"19034644336010","contract_bank":"Techcombank","avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/medium\/users\/1637917341.jpg","business_employers":[{"id":12,"biz_business_id":1,"statusHtml":"<span class=\"text-secondary font-weight-normal\"> Ng\u1eebng ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng <\/span>","avgCompleted":39.41,"bizUser":""}],"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":74845,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":74845,"role_id":4}},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":74845,"role_id":5}},{"id":9,"name":"ContentManager","created_at":"2020-08-04T04:07:52.000000Z","updated_at":"2020-08-04T04:07:52.000000Z","pivot":{"user_id":74845,"role_id":9}},{"id":15,"name":"GitihoHumanResources","created_at":"2021-07-30T02:30:37.000000Z","updated_at":"2021-07-30T02:31:39.000000Z","pivot":{"user_id":74845,"role_id":15}}]}
Tuấn Ba [Chuyên gia] 18 Apr 2022

Chào bạn bạn làm như sau nhé tìm chủ nhật cuối cùng

=EOMONTH(DATE(2022,4,1),0)-WEEKDAY(EOMONTH(DATE(2022,4,1),0),11)

{"id":124941,"crm_contact_id":169571,"name":"Tr\u1ea7n Th\u1ecb Tr\u00e0 Giang","email":"songgiangld@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2021-02-23 11:53:39","confirmation_code":"48f0992e89946222afaa3c16f71de413","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-02-18T07:16:36.000000Z","updated_at":"2022-04-21T08:48:24.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"Tr\u1ea7n Th\u1ecb Tr\u00e0 Giang","address":"Cty Vision vina -\u00a0 KP An Th\u00e0nh, Th\u00e1i Ho\u00e0, T\u00e2n Uy\u00ean, B\u00ecnh D\u01b0\u01a1ng","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0983088758","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":32380,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":2,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/default\/gitiho\/avatar_random\/men\/trainers (1).png","business_employers":[],"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":124941,"role_id":3},"permissions":[]},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":124941,"role_id":5},"permissions":[]}],"permissions":[]}
Trần Thị Trà Giang 20 Apr 2022

Bạn ơi, mình muốn xài hàm cho 1 loạt dữ liệu luôn ak bạn, cái của bạn là chỉ ra cho 1 cái thôi ak

{"id":74845,"crm_contact_id":53166,"name":"Tu\u1ea5n Ba","email":"laptrinhcchoexcel@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"b4a1dffcd4f5224a3e4df7e7ee0541d5","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2019-10-02T02:09:45.000000Z","updated_at":"2022-07-06T18:11:44.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1637917341.jpg","gender":0,"birthday":"1992-03-19 00:00:00","position":"Ph\u00e1t tri\u1ec3n \u1ee9ng d\u1ee5ng C# cho Excel","achievement":"<p><br><\/p>","full_name":"L\u01b0\u01a1ng Tu\u00e2\u0301n Ba","address":"120 y\u00ean b\u00ecnh ph\u00fac, Ph\u00fac La, H\u00e0 \u0110\u00f4ng, H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"<p>L\u00e0 T\u00e1c gi\u1ea3 c\u1ee7a Add- Ins Gitiho tools cho ph\u00e9p truy v\u1ea5n d\u1eef li\u1ec7u trong Excel v\u00e0 Access v\u00e0 tr\u1ea3 ra m\u1ed9t gi\u00e1 tr\u1ecb \u0111\u1ed9ng.<\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":1,"primary_wallet":5780047,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1473,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":"L\u01b0\u01a1ng Tu\u1ea5n Ba","contract_number":"2022-03-19","contract_date":"2022-03-18T17:00:00.000000Z","contract_delegate":"L\u01b0\u01a1ng Tu\u1ea5n Ba","contract_address":"120 y\u00ean b\u00ecnh ph\u00fac, Ph\u00fac La, H\u00e0 \u0110\u00f4ng, H\u00e0 N\u1ed9i","contract_account_number":"19034644336010","contract_bank":"Techcombank","avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/medium\/users\/1637917341.jpg","business_employers":[{"id":12,"biz_business_id":1,"statusHtml":"<span class=\"text-secondary font-weight-normal\"> Ng\u1eebng ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng <\/span>","avgCompleted":39.41,"bizUser":""}],"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":74845,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":74845,"role_id":4}},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":74845,"role_id":5}},{"id":9,"name":"ContentManager","created_at":"2020-08-04T04:07:52.000000Z","updated_at":"2020-08-04T04:07:52.000000Z","pivot":{"user_id":74845,"role_id":9}},{"id":15,"name":"GitihoHumanResources","created_at":"2021-07-30T02:30:37.000000Z","updated_at":"2021-07-30T02:31:39.000000Z","pivot":{"user_id":74845,"role_id":15}}]}
Tuấn Ba [Chuyên gia] 20 Apr 2022

Chào bạn bạn bôi đen vùng rồi ấn ctrl+d còn bạn muốn tự động dùng vba nhé.

{"id":124941,"crm_contact_id":169571,"name":"Tr\u1ea7n Th\u1ecb Tr\u00e0 Giang","email":"songgiangld@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2021-02-23 11:53:39","confirmation_code":"48f0992e89946222afaa3c16f71de413","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-02-18T07:16:36.000000Z","updated_at":"2022-04-21T08:48:24.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"Tr\u1ea7n Th\u1ecb Tr\u00e0 Giang","address":"Cty Vision vina -\u00a0 KP An Th\u00e0nh, Th\u00e1i Ho\u00e0, T\u00e2n Uy\u00ean, B\u00ecnh D\u01b0\u01a1ng","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0983088758","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":32380,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":2,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/default\/gitiho\/avatar_random\/men\/trainers (1).png","business_employers":[],"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":124941,"role_id":3},"permissions":[]},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":124941,"role_id":5},"permissions":[]}],"permissions":[]}
Trần Thị Trà Giang 20 Apr 2022

Ví dụ có từng này tuần thì ra ngày giống nhau ak bạn


Nguyễn Anh Duy
Nguyễn Anh Duy 13 Apr 2022

Mình đang có 1 bảng dữ liệu và muốn dùng hàm để trả kết quả (wrong process/ right process/ not save task ).

Mình có test thử đoạn hàm sau nhưng nó chỉ hiểu lọc đúng cho mình 2 điều kiện , còn lại thì ko bik lồng ghép sao :

=IF(XOR(COUNTA(Z8:AC8)=4,COUNTA(AU8:AX8)=4),IF(OR(Z8="n",AA8="n",AB8="n",AC8="n",AU8="n",AV8="n",AW8="n",AX8="n"),"Wrong process","Right Process"),"ERROR")

Nhờ giảng viên chỉ giúp , cám ơn

Tuấn Ba
Tuấn Ba [Chuyên gia] 13 Apr 2022

Điều kiện của bạn là gì?

Dương Mạnh Quân
Dương Mạnh Quân [Chuyên gia] 13 Apr 2022

Ở đây mình chưa rõ logic của bạn. Phần hình ảnh bạn chụp cũng chưa mô tả rõ cách đánh giá logic này như thế nào. Bạn có thể vui lòng cung cấp thông tin rõ hơn được không?

Mình thấy hàm bạn viết đang phức tạp quá mức cần thiết. Có thể lồng ghép nhiều hàm IF nhưng nguyên tắc lồng là:

IF(logical_test1, giá trị đúng, 

   IF(logical_test2, giá trị đúng,

   ...

      giá trị sai))

Bạn đang lồng hàm IF thứ hai vào ngay vị trí giá trị đúng của hàm IF thứ 1, như thế là không rõ ràng, dễ nhầm lẫn.

{"id":43668,"crm_contact_id":84326,"name":"Nguy\u1ec5n Anh Duy","email":"nguyenanhduy.sg@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2019-02-19 20:40:19","confirmation_code":"05f5b7e5cf74644a43878e715ee27379","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2019-02-17T04:32:52.000000Z","updated_at":"2022-04-14T07:27:49.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1623073263.jpg","gender":0,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"Nguy\u1ec5n Anh Duy","address":"s\u1ed1 20 c\u00f4ng h\u00f2a garden, p12, qu\u1eadn t\u00e2n b\u00ecnh, HCM","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0961974080","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":54694,"google_id":"109544422437816844969","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/medium\/users\/1623073263.jpg","business_employers":[]}
Nguyễn Anh Duy 13 Apr 2022

cần trả về kết quả (wrong process/ right process/ not save task )

nếu những cột đó ở cả 2 kịch bản đều là giá trị n thì not save task 

nếu 1 trong những cột đó mà có xuất hiện n thì " wrong processs"

còn nếu y hết thì right process

{"id":43668,"crm_contact_id":84326,"name":"Nguy\u1ec5n Anh Duy","email":"nguyenanhduy.sg@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2019-02-19 20:40:19","confirmation_code":"05f5b7e5cf74644a43878e715ee27379","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2019-02-17T04:32:52.000000Z","updated_at":"2022-04-14T07:27:49.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1623073263.jpg","gender":0,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"Nguy\u1ec5n Anh Duy","address":"s\u1ed1 20 c\u00f4ng h\u00f2a garden, p12, qu\u1eadn t\u00e2n b\u00ecnh, HCM","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0961974080","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":54694,"google_id":"109544422437816844969","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/medium\/users\/1623073263.jpg","business_employers":[],"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":43668,"role_id":3},"permissions":[]},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":43668,"role_id":5},"permissions":[]}],"permissions":[]}
Nguyễn Anh Duy 13 Apr 2022

mình xin note lại , mình có 1 tool chấm điểm đánh giá như sau: 

giá trị n : được hiểu là có lỗi vi phạm 

giá trị y: không vi phạm 

mình sẽ cần 1 cái cột nhập hàm if vào để khi mình nhập chấm điểm thì cột kết quả đó sẽ trả về 3 kết quả sau ( right process / wrong process/ not save task )

+Nếu 1 trong 4 cột tiêu chí ( chỉ cần có 1 tiêu chí bị chấm là "n" thì cột kết quả sẽ trả là wrong process

+Nếu tất cả các cột tiêu chí là " y" thì trả : right process

+Nếu tất cả các cột tiêu chí là " n" thì trả : not save task 

thank you

Anh Đính
Anh Đính 27 Mar 2022
bài này dọc k co video sao
Tuấn Ba
Tuấn Ba [Chuyên gia] 28 Mar 2022

Chào bạn đây là ebook bằng file pdf thôi bạn nhé.

Nguyễn Thị Hà
Nguyễn Thị Hà 10 Feb 2022

mình chưa biết về Excel và word mấy thì học ở đâu ạ

Nguyễn Văn Hoa
Nguyễn Văn Hoa 23 Mar 2022
Bạn học các khóa Tin học căn bản  tại các trung tâm Tin học gần nhà là tiện nhất. Còn các thủ thuật học từ đồng nghiệp .
Tuấn Ba
Tuấn Ba [Chuyên gia] 23 Mar 2022

Bạn có thể học luôn trên gitiho với nền tảng online

Trần Vân
Trần Vân 05 Mar 2022
sao e dùng điện thoại mở bài này k đc ạ
Tuấn Ba
Tuấn Ba [Chuyên gia] 07 Mar 2022

Chào bạn đây là file pdf bạn chọn các mở Pdf nhé.

Phạm Thị Thơm
Phạm Thị Thơm 23 Feb 2022

Bài này không có video ạCSKH Gitiho Việt Nam
CSKH Gitiho Việt Nam 23 Feb 2022

Chào chị Thơm,
Ebook Tuyệt đỉnh Excel - Khai phá 10 kỹ thuật ứng dụng Excel mà đại học không dạy bạn là sách điện tử ạ Ebook là một loại sách điện tử, có công dụng truyền tải thông tin dưới dạng văn bản đến người đọc tương tự sách truyền thống nhưng khác ở chỗ người dùng sẽ đọc chúng trên các thiết bị điện tử có hỗ trợ màn hình như máy tính, điện thoại...

Phuong Cao
Phuong Cao 24 Nov 2021
cho em hỏi em tải ebook về báo tải thành công, nhưng ko tìm thấy trêb điện thoại, em đang sử dung iphone, hỗ trợ giúp em với ạ, em cám ơn
Nguyễn Tiến Thành
Nguyễn Tiến Thành 26 Jan 2022
câu hỏi tương tự. Tải về mà không mở được. Em dùng androi
Dương Mạnh Quân
Dương Mạnh Quân [Chuyên gia] 26 Jan 2022

Bởi đây là tài liệu dạng PDF cần có ứng dụng đọc riêng, đôi khi máy tính hoặc điện thoại không có sẵn. Bạn cần tải ứng dụng đọc file PDF về rồi mở file bằng ứng dụng đó là được.

{"id":74845,"crm_contact_id":53166,"name":"Tu\u1ea5n Ba","email":"laptrinhcchoexcel@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"b4a1dffcd4f5224a3e4df7e7ee0541d5","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2019-10-02T02:09:45.000000Z","updated_at":"2022-07-06T18:11:44.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1637917341.jpg","gender":0,"birthday":"1992-03-19 00:00:00","position":"Ph\u00e1t tri\u1ec3n \u1ee9ng d\u1ee5ng C# cho Excel","achievement":"<p><br><\/p>","full_name":"L\u01b0\u01a1ng Tu\u00e2\u0301n Ba","address":"120 y\u00ean b\u00ecnh ph\u00fac, Ph\u00fac La, H\u00e0 \u0110\u00f4ng, H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"<p>L\u00e0 T\u00e1c gi\u1ea3 c\u1ee7a Add- Ins Gitiho tools cho ph\u00e9p truy v\u1ea5n d\u1eef li\u1ec7u trong Excel v\u00e0 Access v\u00e0 tr\u1ea3 ra m\u1ed9t gi\u00e1 tr\u1ecb \u0111\u1ed9ng.<\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":1,"primary_wallet":5780047,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1473,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":"L\u01b0\u01a1ng Tu\u1ea5n Ba","contract_number":"2022-03-19","contract_date":"2022-03-18T17:00:00.000000Z","contract_delegate":"L\u01b0\u01a1ng Tu\u1ea5n Ba","contract_address":"120 y\u00ean b\u00ecnh ph\u00fac, Ph\u00fac La, H\u00e0 \u0110\u00f4ng, H\u00e0 N\u1ed9i","contract_account_number":"19034644336010","contract_bank":"Techcombank","avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/medium\/users\/1637917341.jpg","business_employers":[{"id":12,"biz_business_id":1,"statusHtml":"<span class=\"text-secondary font-weight-normal\"> Ng\u1eebng ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng <\/span>","avgCompleted":39.41,"bizUser":""}]}
Tuấn Ba [Chuyên gia] 26 Jan 2022

Chào bạn trong máy bạn có phần đọc pdf không nhỉ?

{"id":198213,"crm_contact_id":330890,"name":"Nguy\u1ec5n Ti\u1ebfn Th\u00e0nh","email":"tienthanh48xd@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"2b60d3404ebb24654cce040a6c73fedf","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2022-01-23T12:07:48.000000Z","updated_at":"2022-03-06T03:29:29.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1646537322.jpg","gender":0,"birthday":"1985-03-06 00:00:00","position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":"Vung Tau","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0886098998","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":22407,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/medium\/users\/1646537322.jpg","business_employers":[],"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":198213,"role_id":3},"permissions":[]},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":198213,"role_id":5},"permissions":[]}],"permissions":[]}
Nguyễn Tiến Thành 27 Jan 2022

Điện thoại của em vẫn mở các file pdf khác bình thường ah.

{"id":74845,"crm_contact_id":53166,"name":"Tu\u1ea5n Ba","email":"laptrinhcchoexcel@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"b4a1dffcd4f5224a3e4df7e7ee0541d5","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2019-10-02T02:09:45.000000Z","updated_at":"2022-07-06T18:11:44.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1637917341.jpg","gender":0,"birthday":"1992-03-19 00:00:00","position":"Ph\u00e1t tri\u1ec3n \u1ee9ng d\u1ee5ng C# cho Excel","achievement":"<p><br><\/p>","full_name":"L\u01b0\u01a1ng Tu\u00e2\u0301n Ba","address":"120 y\u00ean b\u00ecnh ph\u00fac, Ph\u00fac La, H\u00e0 \u0110\u00f4ng, H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"<p>L\u00e0 T\u00e1c gi\u1ea3 c\u1ee7a Add- Ins Gitiho tools cho ph\u00e9p truy v\u1ea5n d\u1eef li\u1ec7u trong Excel v\u00e0 Access v\u00e0 tr\u1ea3 ra m\u1ed9t gi\u00e1 tr\u1ecb \u0111\u1ed9ng.<\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":1,"primary_wallet":5780047,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1473,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":"L\u01b0\u01a1ng Tu\u1ea5n Ba","contract_number":"2022-03-19","contract_date":"2022-03-18T17:00:00.000000Z","contract_delegate":"L\u01b0\u01a1ng Tu\u1ea5n Ba","contract_address":"120 y\u00ean b\u00ecnh ph\u00fac, Ph\u00fac La, H\u00e0 \u0110\u00f4ng, H\u00e0 N\u1ed9i","contract_account_number":"19034644336010","contract_bank":"Techcombank","avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/medium\/users\/1637917341.jpg","business_employers":[{"id":12,"biz_business_id":1,"statusHtml":"<span class=\"text-secondary font-weight-normal\"> Ng\u1eebng ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng <\/span>","avgCompleted":39.41,"bizUser":""}],"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":74845,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":74845,"role_id":4}},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":74845,"role_id":5}},{"id":9,"name":"ContentManager","created_at":"2020-08-04T04:07:52.000000Z","updated_at":"2020-08-04T04:07:52.000000Z","pivot":{"user_id":74845,"role_id":9}},{"id":15,"name":"GitihoHumanResources","created_at":"2021-07-30T02:30:37.000000Z","updated_at":"2021-07-30T02:31:39.000000Z","pivot":{"user_id":74845,"role_id":15}}]}
Tuấn Ba [Chuyên gia] 27 Jan 2022

Chào bạn bạn download về và thử lại hoặc chụp màn hình lỗi giúp gitiho nhé, gitiho có kiểm tra thì vẫn mở bình thường bạn

{"id":198213,"crm_contact_id":330890,"name":"Nguy\u1ec5n Ti\u1ebfn Th\u00e0nh","email":"tienthanh48xd@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"2b60d3404ebb24654cce040a6c73fedf","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2022-01-23T12:07:48.000000Z","updated_at":"2022-03-06T03:29:29.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1646537322.jpg","gender":0,"birthday":"1985-03-06 00:00:00","position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":"Vung Tau","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0886098998","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":22407,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/medium\/users\/1646537322.jpg","business_employers":[],"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":198213,"role_id":3},"permissions":[]},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":198213,"role_id":5},"permissions":[]}],"permissions":[]}
Nguyễn Tiến Thành 27 Jan 2022
Có báo load về thành công mà ko thể tìm được file đc lưu trữ ở đâu. Bình thường em vẫn tải các file exel, word, pdf đính kèm trong email về và sử dụng bình thường. Chỉ có gitiho là em thấy ko ổn ạ.

Chuyên gia đồng hành cùng bạn

G-LEARNING
Giảng viên
G-LEARNING
Trường đào tạo & phát triển kỹ năng ứng dụng tin học văn phòng
Khóa học: 48    |    Học viên: 188,731
4.7 (401 đánh giá)

Sứ mệnh của G-LEARNING: Giúp người Việt nâng cao năng suất làm việc bằng các chương trình đào tạo ứng dụng tin học văn phòng.

Giá trị cốt lõi sản phẩm mà G-LEARNING theo đuổi:

- Thực tế, có tính ứng dụng cao, không chỉ giúp học viên phát triển tư duy ứng dụng mà còn chia sẻ tới học viên kinh nghiệm áp dụng thực tế trong hơn 5 năm kinh nghiệm của đội ngũ chuyên gia đã tào tạo tại: Vietinbank, Vpbank, FPTsoftware, VNPT, Mobifone...

- Không ngừng đổi mới chất lượng giảng dạy để đạt được giá trị cao nhất.

- Luôn hướng tới sự xuất sắc, không ngừng cải tiến và cập nhật mới khóa học để tiến tới những tiêu chuẩn cao nhất.

- Tập trung vào khách hàng, lấy khách hàng là trọng tâm và cung cấp giá trị vượt mong đợi.

Các chương trình đào tạo:

- Microsoft Office,

- Business Intelligence,

- Design...

Thành tựu:

- Đối tác đào tạo nội bộ của: Vietinbank, VNPT, FPTSoft ware, VPbank ...

- Hơn 100.000 học viên online trên toàn quốc.

Đăng ký ngay
Nhận ưu đãi lên tới 30%

Sử dụng mã giảm giá hoặc voucher của bạn

69,000đ

99,000đ
Tặng ngay:
Thời gian ưu đãi chỉ còn:
  • 00 Ngày
  • 00 Giờ
  • 00 Phút
  • 00 Giây
Nguyễn Xuân Nam vừa đăng ký

Câu hỏi thường gặp

Học online có hiệu quả không?
Nội dung các chương trình học của Gitiho bám sát thực tế, có nhiều bài tập thực hành, giảng viên giải thích chi tiết rõ ràng.
Các khóa học không đơn thuần chỉ dạy sử dụng công cụ mà mục tiêu đưa ra định hướng phát triển khả năng tư duy sử dụng để học xong ứng dụng được linh hoạt vào công việc.
Trong quá trình học và vận dụng, có gì vướng mắc, bạn để lại câu hỏi trong kênh thảo luận để tương tác hỏi đáp với giảng viên, giảng viên sẽ hỗ trợ bạn ạ
Học Online tức là bạn có thể học bất cứ lúc nào bạn muốn và bạn có thể làm chủ không gian, thời gian học của mình. Bạn cũng có thể học trên điện thoại hay các thiết bị di động đó bạn.
Sau khi đăng ký, bạn sẽ được cấp 1 tài khoản học tập online trên web học tập, tài khoản này có giá trị sử dụng trọn đời.
Trong tài khoản có sẵn video, tài liệu tham khảo, bài tập thực hành dưới dạng file mềm, bạn có thể tải về để lưu trữ.
Bạn sẽ học qua các video bài giảng quay sẵn với hệ thống kiến thức chi tiết từ căn bản, giao diện học tập thuận tiện, dễ học. Giảng viên sẽ vừa giảng lý thuyết vừa thực hành chi tiết các thao tác hướng dẫn bạn.
Trong quá trình học và vận dụng, có gì vướng mắc, bạn để lại câu hỏi trong kênh thảo luận để tương tác hỏi đáp với giảng viên, giảng viên hỗ trợ nhiệt tình 24/7
Đối với mọi khóa học trên Gitiho, bạn chỉ cần thanh toán một lần và được quyền sở hữu bài học mãi mãi. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể xem lại bài học bất cứ lúc nào bạn muốn.
Đăng ký cho tổ chức Đăng ký cho tổ chức

Gitiho For Leading Business - Giải pháp
chuyển đổi số Đào tạo nội bộ dành cho
Doanh nghiệp

Sẵn sàng nền tảng và nội dung đào tạo cho tất cả các vị trí, bộ phận. Ứng dụng ngay
vào doanh nghiệp chỉ với một click.

Hơn 50 doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân sự của họ

50+ doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân sự của họ

Nguyễn Xuân Nam vừa đăng ký
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội