Top doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân viên

Bạn sẽ học được gì?

Biết kết hợp, phân tích và hiển thị dữ liệu tài chính một cách mạch lạc và dễ hiểu
Thực hành trực quan hoá dữ liệu với Tableau để xây dựng báo cáo chuyên nghiệp theo nhu cầu doanh nghiệp

Khoá học này sẽ có:

Video

3h 28m giờ học

Article

0 bài viết chuyên môn

Material

4 tài liệu đính kèm

Exam questions

0 đề thi ghi nhớ kiến thức

Nội dung khoá học

12 Chương . 40 bài giảng . 3h 28m giờ học

Mở rộng tất cả các phần

Giới thiệu khóa học

2 bài giảng • 0 phút

Mô tả khoá học

Tableau nâng cao với thực hành cùng báo cáo tài chính
- Preparing Profit & Loss Statement (Bảng lãi lỗ): Sử dụng dữ liệu từ nguồn tài chính như doanh thu, chi phí, lợi nhuận để tạo các biểu đồ cột hoặc đồ thị đường thể hiện các chỉ số tài chính quan trọng.
- Preparing Balance Sheet (Bảng cân đối kế toán): Sử dụng dữ liệu về tài sản, nợ và vốn để tạo biểu đồ vòng (pie chart) hoặc bảng thể hiện cân đối tài khoản.
- Preparing Cash Flow Statement (Bảng lưu chuyển tiền mặt): Dùng thông tin về tiền mặt đầu vào và đầu ra, thu nhập từ hoạt động kinh doanh, đầu tư và hoạt động tài chính để tạo ra biểu đồ hoặc bảng thể hiện lưu chuyển tiền mặt.
- Preparing Statement of Changes in Equity (Bảng biến động vốn chủ sở hữu): Sử dụng dữ liệu về vốn chủ sở hữu, lợi nhuận tích lũy để tạo biểu đồ thể hiện sự biến động của vốn chủ sở hữu theo thời gian.
- Calculating Financial Ratios (Tính toán các chỉ số tài chính): Sử dụng các công thức để tính toán các chỉ số tài chính như tỷ suất lợi nhuận, tỷ suất sinh lời, tỷ lệ nợ nần...và thể hiện chúng trong Tableau.
- Analyzing Financial Data (Phân tích dữ liệu tài chính): Sử dụng các tính năng của Tableau để phân tích xu hướng, so sánh dữ liệu tài chính qua các biểu đồ, bảng và kết hợp nhiều loại dữ liệu khác nhau.
- Preparing Financial Dashboards (Tạo bảng điều khiển tài chính): Tạo các bảng điều khiển tương tác thể hiện tổng quan về tình hình tài chính với các biểu đồ, bảng và thông tin cụ thể để người dùng dễ dàng theo dõi và hiểu thông tin.

Tableau giúp kết hợp, phân tích và hiển thị dữ liệu tài chính một cách mạch lạc và dễ hiểu, từ đó giúp các nhà quản lý và quyết định kinh doanh có cái nhìn rõ ràng hơn về tình hình tài chính và chiến lược phát triển doanh nghiệp của họ.

Các nhà kế toán và chuyên gia tài chính phải chuẩn bị và phân tích báo cáo tài chính và dữ liệu tài chính hầu hết mỗi ngày. Nhưng phân tích dữ liệu hiện đại yêu cầu các chương trình máy tính tinh vi để xử lý lượng lớn dữ liệu và khám phá thông tin ẩn trong dữ liệu này.

Đó chính là nội dung của khóa học này! Bạn sẽ học cách sử dụng chương trình phân tích dữ liệu và thông tin kinh doanh mạnh mẽ nhất, chuẩn bị các báo cáo tài chính và thực hiện phân tích để khám phá các mô hình ẩn trong dữ liệu.

Giảng viên:

HebumTeam
  • 0 điểm đánh giá

  • 0 đánh giá

  • 518 học viên

  • 7 khóa học

HEBUM TEAM DATA, FINANCE, SUPPLY CHAIN, MARKETING
Hebum Team chuyên cung cấp các dịch vụ sản phẩm file, khóa học, tư vấn AOP, system, ERP cho các cá nhân và doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam

Liên hệ để nhận thêm khuyến mãi

Zalo: 0947.841.045 gọi ngay để nhận ưu đải tốt hơn

Website: https://hebum.com.vn/education/page-listing-grid-education/

Chúng tôi hiện đang cung cấp các khóa học và dịch vụ gồm:

  • Sản phẩm file (Business Intelligence, Business Analytics)
  • Khóa học (Finance, supply chain, marketing, ERP, system management...)
  • Combo file (Finance, supply chain, marketing, ERP, system management...)
  • Blog của Hebum Team

Học viên cũng mua

VBAG01: Tuyệt đỉnh VBA - Tự động hóa Excel với lập trình VBA
143 bài giảng
4.85
21,357
499,000 đ
799,000 đ
VBAG01: Tuyệt đỉnh VBA  - Tự động hóa Excel với lập trình VBA
PBIG01 - Khóa học Power BI - Thành thạo trực quan hóa và Phân tích dữ liệu
68 bài giảng
4.77
6,202
799,000 đ
1,500,000 đ
PBIG01 - Khóa học Power BI - Thành thạo trực quan hóa và Phân tích dữ liệu
PY01 - Phân tích dữ liệu với lập trình Python From Zero to Hero
49 bài giảng
4.31
1,384
499,000 đ
799,000 đ
PY01 - Phân tích dữ liệu với lập trình Python From Zero to Hero

Hỏi đáp khóa học

0 thảo luận

2,690,000đ
© 2020 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ Thông tin và Truyền thông
/