G BIZ

G BIZ

Giảng viên -

0

Khóa học

0

Học viên

0

Đánh giá

Giới thiệu

Biến doanh nghiệp của bạn thành Tổ chức hiệu suất cao với Gitiho for Leading Business

Giải pháp chuyển đổi số hoạt động đào tạo nâng cao hiệu suất dành cho doanh nghiệp. 
Sẵn sàng nền tảng, nội dung đào tạo dành cho tất cả các vị trí & bộ phận.

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông