Hướng dẫn tìm hiểu khái niệm Row Context trong các hàm DAX có hậu tố X như SUMX

Power Pivot là một bổ trợ (Add-in) của Excel cần thiết khi phải phân tích dữ liệu với số lượng lớn (triệu dòng) từ nhiều nguồn khác nhau. Những ai chuyên ngành kế toán tài chính hay những người thường xuyên với Excel sẽ cần phải trở nên quen thuộc vớ
Hướng dẫn tìm hiểu khái niệm Row Context trong các hàm DAX có hậu tố X như SUMX

Những lưu ý về việc đặt tên cũng như thay đổi tên của Measure trong Power Pivot

Power Pivot là một bổ trợ (Add-in) của Excel cần thiết khi phải phân tích dữ liệu với số lượng lớn (triệu dòng) từ nhiều nguồn khác nhau. Những ai chuyên ngành kế toán tài chính hay những người thường xuyên với Excel sẽ cần phải trở nên quen thuộc với chức năng này. Và trong bài viết này, hãy cùng Gitiho tìm hiểu thêm về những lưu ý việc đặt tên cũng như lưu ý khi thay đổi tên của Measure trong công cụ này nhé. Chú ý về việc đặt tên Measure Bạn có thể thấy nhiều khi ...
Những lưu ý về việc đặt tên cũng như thay đổi tên của Measure trong Power Pivot

Hướng dẫn cách tái sử dụng Measure trong Power Pivot

Power Pivot là một bổ trợ (Add-in) của Excel cần thiết khi phải phân tích dữ liệu với số lượng lớn (triệu dòng) từ nhiều nguồn khác nhau. Những ai chuyên ngành kế toán tài chính hay những người thường xuyên với Excel sẽ cần phải trở nên quen thuộc với chức năng này. Và trong bài viết này, hãy cùng Gitiho tìm hiểu thêm về cách tái sử dụng Measure trong công cụ này nhé. Một khả năng quan trọng trong DAX là bạn có thể sử dụng lại các Measures đã có để tính trong các Measures khác. ...
Hướng dẫn cách tái sử dụng Measure trong Power Pivot

Hướng dẫn về cách sử dụng cột phụ trong Power Pivot

Nội dung chính1 Lý do chúng ta có thói quen dùng Cột phụ là:2 Cách tạo cột phụ trong Power Pivot3 Hãy hạn chế việc sử dụng cột phụ. Power Pivot là một bổ trợ (Add-in) của Excel cần thiết khi phải phân tích dữ liệu với số lượng lớn (triệu dòng) từ nhiều nguồn khác nhau. Những ai chuyên ngành kế toán tài chính hay những người thường xuyên với Excel sẽ cần phải trở nên quen thuộc với chức năng này. Và trong bài viết này, hãy cùng Gitiho tìm hiểu thêm về cách sử dụng cột phụ ...
Hướng dẫn về cách sử dụng cột phụ trong Power Pivot

Hướng dẫn về khi nào nên sử dụng các hàm có hậu tố X trong Power Pivot

Nội dung chính1 Sử dụng hàm SUM có được không?2 Cách sử dụng hàm SUMX3 Khi nào sử dụng hàm SUMX4 Vì vậy lời khuyên là: Power Pivot là một bổ trợ (Add-in) của Excel cần thiết khi phải phân tích dữ liệu với số lượng lớn (triệu dòng) từ nhiều nguồn khác nhau. Những ai chuyên ngành kế toán tài chính hay những người thường xuyên với Excel sẽ cần phải trở nên quen thuộc với chức năng này. Và trong bài viết này, hãy cùng Gitiho tìm hiểu thêm về khi nào bạn nên sử dụng các hàm ...
Hướng dẫn về khi nào nên sử dụng các hàm có hậu tố X trong Power Pivot

Hướng dẫn về các bộ lọc của Pivot Table và sự ảnh hưởng của nó trong Power Pivot

Nội dung chính0.1 Trong bảng trên ta thấy:0.2 Nguyên nhân của việc này là:1 Chú ý: Power Pivot là một bổ trợ (Add-in) của Excel cần thiết khi phải phân tích dữ liệu với số lượng lớn (triệu dòng) từ nhiều nguồn khác nhau. Những ai chuyên ngành kế toán tài chính hay những người thường xuyên với Excel sẽ cần phải trở nên quen thuộc với chức năng này. Và trong bài viết này, hãy cùng Gitiho tìm hiểu thêm về các bộ lọc của Pivot Table và sự ảnh hưởng của nó trong công cụ này nhé. Đây ...
Hướng dẫn về các bộ lọc của Pivot Table và sự ảnh hưởng của nó trong Power Pivot

Hướng dẫn về một số hàm DAX căn bản trong Power Pivot (Phần 2)

Nội dung chính1 Hàm DISTINCTCOUNT 2 Hàm MAX, MIN và AVERAGE 3 Hàm COUNTBLANK 4 Hàm DIVIDE Power Pivot là một bổ trợ (Add-in) của Excel cần thiết khi phải phân tích dữ liệu với số lượng lớn (triệu dòng) từ nhiều nguồn khác nhau. Những ai chuyên ngành kế toán tài chính hay những người thường xuyên với Excel sẽ cần phải trở nên quen thuộc với chức năng này. Và trong bài viết này, hãy cùng Gitiho tìm hiểu thêm về một số hàm DAX căn bản trong công cụ này nhé. Trong bài viết này chúng ta ...
Hướng dẫn về một số hàm DAX căn bản trong Power Pivot (Phần 2)

Hướng dẫn về sự lan truyền của bộ lọc trong Power Pivot

Power Pivot là một bổ trợ (Add-in) của Excel cần thiết khi phải phân tích dữ liệu với số lượng lớn (triệu dòng) từ nhiều nguồn khác nhau. Những ai chuyên ngành kế toán tài chính hay những người thường xuyên với Excel sẽ cần phải trở nên quen thuộc với chức năng này. Và trong bài viết này, hãy cùng Gitiho tìm hiểu thêm về sự lan truyền của bộ lọc trong công cụ này nhé. Sự lan truyền của bộ lọc Bây giờ chúng ta thử thêm Measure vào bảng Pivot dưới (là ví dụ sử ...
Hướng dẫn về sự lan truyền của bộ lọc trong Power Pivot

Hướng dẫn về một số hàm DAX căn bản trong Power Pivot (Phần 1)

Nội dung chính1 Hàm SUM2 Hàm COUNT3 Hàm COUNTROWS4 Lưu ý: Power Pivot là một bổ trợ (Add-in) của Excel cần thiết khi phải phân tích dữ liệu với số lượng lớn (triệu dòng) từ nhiều nguồn khác nhau. Những ai chuyên ngành kế toán tài chính hay những người thường xuyên với Excel sẽ cần phải trở nên quen thuộc với chức năng này. Và trong bài viết này, hãy cùng Gitiho tìm hiểu thêm về một số hàm DAX căn bản trong công cụ này nhé. Trong bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu một số hàm ...
Hướng dẫn về một số hàm DAX căn bản trong Power Pivot (Phần 1)

Hướng dẫn cách áp dụng Conditional Formatting vào bảng Pivot trong Power Pivot

Power Pivot là một bổ trợ (Add-in) của Excel cần thiết khi phải phân tích dữ liệu với số lượng lớn (triệu dòng) từ nhiều nguồn khác nhau. Những ai chuyên ngành kế toán tài chính hay những người thường xuyên với Excel sẽ cần phải trở nên quen thuộc với chức năng này. Và trong bài viết này, hãy cùng Gitiho tìm hiểu thêm về áp dụng Conditional Formatting vào bảng Pivot trong công cụ này nhé. Áp dụng Conditional Formatting Với những bảng có nhiều dữ liệu dạng số nhỏ thì chúng ta có thể tận dụng tính ...
Hướng dẫn cách áp dụng Conditional Formatting vào bảng Pivot trong Power Pivot
@ 2020 - Bản quyền của Công ty TNHH Công Nghệ Giáo Dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội