Power Pivot

Những lưu ý về việc đặt tên cũng như thay đổi tên của Measure trong Power Pivot
Tommy Dũng Lê

Jul 20 2020

Power Pivot là một bổ trợ (Add-in) của Excel cần thiết khi phải phân tích dữ liệu với số lượng lớn (triệu dòng) từ nhiều nguồn khác nhau. Những ai chuyên ngành kế toán tài chính hay những người thường xuyên với Excel sẽ cần phải trở nên quen thuộc với chức năng này. Và trong bài viết này, hãy cùng Gitiho tìm hiểu thêm về những lưu ý việc đặt tên cũng như lưu ý khi thay đổi tên của Measure trong công cụ này nhé. Chú ý về việc đặt tên Measure Bạn có thể thấy nhiều khi ...

Tác giả được quan tâm

280
1,741,709
7
2,268
1,582,207
13
589
934,142
17
262
835,803
8

Chủ đề

Tommy Dũng Lê

Jul 20 2020

Hướng dẫn về một số hàm DAX căn bản trong Power Pivot (Phần 2)

Nội dung chính1 Hàm DISTINCTCOUNT 2 Hàm MAX, MIN và AVERAGE 3 Hàm COUNTBLANK 4 Hàm DIVIDE Power Pivot là một bổ trợ (Add-in) của Excel cần thiết khi phải phân tích dữ liệu với số lượng lớn (triệu dòng) từ nhiều nguồn khác nhau. Những ai chuyên ngành kế toán tài chính hay những người thường xuyên với Excel sẽ cần phải trở nên quen thuộc với chức năng này. Và trong bài viết này, hãy cùng Gitiho tìm hiểu thêm về một số hàm DAX căn bản trong công cụ này nhé. Trong bài viết này chúng ta ...

Hướng dẫn về một số hàm DAX căn bản trong Power Pivot (Phần 2)
Tommy Dũng Lê

Jul 20 2020

Hướng dẫn về sự lan truyền của bộ lọc trong Power Pivot

Power Pivot là một bổ trợ (Add-in) của Excel cần thiết khi phải phân tích dữ liệu với số lượng lớn (triệu dòng) từ nhiều nguồn khác nhau. Những ai chuyên ngành kế toán tài chính hay những người thường xuyên với Excel sẽ cần phải trở nên quen thuộc với chức năng này. Và trong bài viết này, hãy cùng Gitiho tìm hiểu thêm về sự lan truyền của bộ lọc trong công cụ này nhé. Sự lan truyền của bộ lọc Bây giờ chúng ta thử thêm Measure vào bảng Pivot dưới (là ví dụ sử ...

Hướng dẫn về sự lan truyền của bộ lọc trong Power Pivot
Tommy Dũng Lê

Jul 20 2020

Hướng dẫn về một số hàm DAX căn bản trong Power Pivot (Phần 1)

Nội dung chính1 Hàm SUM2 Hàm COUNT3 Hàm COUNTROWS4 Lưu ý: Power Pivot là một bổ trợ (Add-in) của Excel cần thiết khi phải phân tích dữ liệu với số lượng lớn (triệu dòng) từ nhiều nguồn khác nhau. Những ai chuyên ngành kế toán tài chính hay những người thường xuyên với Excel sẽ cần phải trở nên quen thuộc với chức năng này. Và trong bài viết này, hãy cùng Gitiho tìm hiểu thêm về một số hàm DAX căn bản trong công cụ này nhé. Trong bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu một số hàm ...

Hướng dẫn về một số hàm DAX căn bản trong Power Pivot (Phần 1)
Tommy Dũng Lê

Jul 20 2020

Hướng dẫn cách áp dụng Conditional Formatting vào bảng Pivot trong Power Pivot

Power Pivot là một bổ trợ (Add-in) của Excel cần thiết khi phải phân tích dữ liệu với số lượng lớn (triệu dòng) từ nhiều nguồn khác nhau. Những ai chuyên ngành kế toán tài chính hay những người thường xuyên với Excel sẽ cần phải trở nên quen thuộc với chức năng này. Và trong bài viết này, hãy cùng Gitiho tìm hiểu thêm về áp dụng Conditional Formatting vào bảng Pivot trong công cụ này nhé. Áp dụng Conditional Formatting Với những bảng có nhiều dữ liệu dạng số nhỏ thì chúng ta có thể tận dụng tính ...

Hướng dẫn cách áp dụng Conditional Formatting vào bảng Pivot trong Power Pivot
Tommy Dũng Lê

Jul 20 2020

Hướng dẫn về các hàm có hậu tố X trong Power Pivot

Power Pivot là một bổ trợ (Add-in) của Excel cần thiết khi phải phân tích dữ liệu với số lượng lớn (triệu dòng) từ nhiều nguồn khác nhau. Những ai chuyên ngành kế toán tài chính hay những người thường xuyên với Excel sẽ cần phải trở nên quen thuộc với chức năng này. Và trong bài viết này, hãy cùng Gitiho tìm hiểu thêm về sự lan truyền của bộ lọc trong công cụ này nhé. Các hàm DAX căn bản trong Power Pivot được đề cập tại các bài viết trước là các hàm tổng hợp. Các hàm ...

Hướng dẫn về các hàm có hậu tố X trong Power Pivot
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội