Hướng dẫn hàm nối chuỗi với dấu nối tuỳ chọn trong Excel

G-LEARNING
G-LEARNING
Apr 20 2017

Trong việc xử lý dữ liệu với phần mềm Excel, các bạn đã gặp trường hợp phải nối chuỗi được lưu trong 1 hàng hoặc 1 cột Excel với nhau và ngăn cách bởi 1 kí tự nào đó, ví dụ nối địa chỉ như sau:

123-Phố Không Tên-Hà Nội

Với hàm hTextJoin này, chúng ta có thể:

  • Nối chuỗi với dấu nối tuỳ chọn
  • Nối dữ liệu trong 1 hàng hoặc 1 cột
  • Nối dữ liệu bỏ qua ô trống

Bạn hãy theo dõi video để biết cách sử dụng:

Code dùng trong Video:

Tham khảo ngay khoá học VBA101: https://gitiho.com/course/preview/vba101-hoc-lap-trinh-vba-de-tu-dong-hoa-thao-tac-va-nghiep-vu-tren-excel

Đánh giá bài viết này

0/5 - (0 bình chọn)

0/5 - (0 bình chọn)

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội