Đỗ Thúy Quỳnh
Đỗ Thúy Quỳnh
Thảo luận 0 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 746 lượt xem

Hướng dẫn trình bày bảng ma trận Matrix trong Power BI

Đỗ Thúy Quỳnh
Đỗ Thúy Quỳnh
Oct 23 2020
Bảng ma trận (tiếng anh là Cross tab) hay còn được gọi là ma trận (Matrix) hoặc Bảng ma trận. Bảng ma trận là một loại bảng biểu được sử dụng rất phổ biến và thường xuyên, giúp hiển thị mối quan hệ giữa hai hay nhiều nhóm đối tượng. Trong bài này chúng ta cùng học cách tạo và định dạng Bảng ma trận sao cho đẹp, chuyên nghiệp và dễ phân tích trên Power BI qua ví dụ cụ thể.

Cách tạo Bảng ma trận trên Power BI

Chúng ta có 3 cách để tạo Bảng ma trận hay còn gọi là Ma trận trên Power BI, bạn có thể chọn cách phù hợp với nhu cầu mình.

Cách thứ nhất

Khi ta kéo bất kỳ một trường nào vào khu vực làm việc, Power BI sẽ tự động tạo cho chúng ta một bảng dữ liệu (table). Ví dụ ở đây ta sẽ kéo và thả mục Tên tiếng anh của sản phẩm (English Product Name) từ mục Fields đến khu làm việc. Và chúng ta sẽ thấy một bảng biểu xuất hiện.

Tiếp theo ta sẽ kéo một giá trị cho Bảng ma trận (doanh số Sales Amount) tới mục Values và nhấn chuột chọn biểu tượng Bảng ma trận (Matrix) dưới mục Visualization. Giống như hình minh họa dưới đây.

Khi nhấn chuột vào biểu tượng Ma trận này, nó sẽ tự động chuyển đổi bảng biểu của chúng ta thành dạng Bảng ma trận ma trận. Từ hình minh họa dưới đây, bạn có thể thấy Bảng ma trận này đã thể hiện tên tiếng anh của sản phẩm (english product name) và doanh số (sales amount).

Chúng ta tiếp tục thêm vài nhóm cột nữa để minh họa dễ hiểu hơn cho Bảng ma trận này. Ở đây ta tiếp tục thêm Phân khúc khách hàng (Customer gender) vào Column Groups.

Cách thứ hai

Nếu bạn muốn chuyển đổi một đồ thị sẵn có thành Bảng ma trận trên Power BI, vậy thì bạn có thể thực hiện theo các bước dưới đây. Giống như ta thấy trong hình minh họa dưới, chúng ta đã có sẵn một biểu đồ cột, nó thể hiện Số đơn hàng theo danh mục phụ của sản phẩm (Order Quantity by English Product Subcategory).

Nhấn vào biểu tượng Ma trận (Matrix) dưới mục Visualization và nó sẽ tự động chuyển đổi biểu đồ cột thành Bảng ma trận cho chúng ta.

Giờ ta sẽ thêm Màu sản phẩm (Product Color) vào trong nhóm Column.

Cách thứ ba

Đầu tiên nhấn chuột chọn biểu tượng Ma trận (Matrix) dưới mục Visualization. Nó sẽ tự động tạo cho chúng ta một Bảng ma trận bằng dữ liệu giả định. Tiếp theo ta thêm Màu sản phẩm (Product Color) vào nhóm Rows.

Tiếp theo ta kéo và thả mục Nghề nghiệp (English Occupation) vào nhóm Columns. Bây giờ bạn có thể thấy một Bảng ma trận đã xuất hiện.

Tiếp theo ta kéo Doanh số (Sales Amount) vào mục Values. Nó sẽ tự động bật Subtotals và Grand totals cho chúng ta. Cách sử dụng chúng như nào sẽ được minh họa ở phần dưới.

Trong minh họa này chúng ta sẽ thêm nhiều trường cho Bảng ma trận hơn, ví dụ như là Tổng chi phí sản phẩm (Total Product Cost) được kéo vào mục Values.

Chúng ta sẽ làm một vài thao tác định dạng nhanh và có được Bảng ma trận như hình dưới đây.


Như vậy chúng ta đã biết 3 cách để tạo một Bảng ma trận (Ma trận) trên Power BI phục vụ cho công việc của mình. Bạn có thể chọn một trong 3 cách phù hợp với dữ liệu và thao tác của mình để sử dụng. 

Cách tạo Bảng ma trận tương đối dễ dàng tuy nhiên để có một Bảng ma trận đẹp, chuyên nghiệp và dễ phân tích thì ta phải thực hiện các thao tác định dạng sau.

Định dạng Bảng ma trận trong Power BI

Phần tiếp theo này chúng ta sẽ cùng học cách làm sao để định dạng Bảng ma trận cho báo cáo của mình bằng ví dụ minh họa chi tiết. Thao tác định dạng Bảng ma trận trên Power BI bao gồm thay đổi màu đường lưới của Bảng ma trận, định dạng hàng, định dạng cột, màu hàng và cột, tiêu đề Bảng ma trận, màu nền, ...

Định dạng chung 

Đầu tiên chúng ta hãy nhấn chuột chọn biểu tượng con lăn (Format) để nhìn thấy danh sách các tùy chọn có thể sử dụng để định dạng Bảng ma trận.

Ta sẽ sử dụng mục General này để thay đổi vị trí X, Y, chiều rộng, độ cao của Bảng ma trận.

Định dạng kiểu Bảng ma trận

Từ hình dưới đây, bạn có thể thấy danh sách các kiểu có thể áp dụng cho kiểu Bảng ma trận của mình. Nhấn chọn Matrix style và thay đổi bất kỳ thông số nào cần thiết.

Như lúc này, ta đã chọn Alternating Rows từ danh sách tùy chọn mở rộng. Nó giúp ta thêm các màu cho các hàng và thêm màu đen cho Hàng đầu tiên, cột tổng và hàng tổng.

Các tùy chọn tiếp theo trong danh sách cho phép ta định dạng đường lưới của Bảng ma trận trên Power BI, cụ thể như sau:

- Vert Grid: Chuyển đổi thuộc tính này từ Off sang On cho phép ta thêm đường lưới vào Bảng ma trận. Giúp tách cột để dễ nhìn hơn.

- Horiz Grid: Cho phép ta thêm các dòng ngang để tách từng hàng.

- Horiz Grid Color: Cho phép ta thay đổi màu dòng ngang của Bảng ma trận.

- Horiz Grid thickness: Ta sẽ thay đổi chiều rộng đường lưới của Bảng ma trận ở đây.

- Row Padding: Thay đổi khoảng cách giữa các hàng ở đây.

Giống như ta thấy trong hình minh họa bên dưới, ta đã đổi màu đường lưới thành màu vàng, độ dày của đường là 2 và khoảng cách giữa các hàng là 10.

- Outline Color: cho phép ta đổi màu nhóm hàng sau dòng tiêu đề đầu tiên. Ta sử dụng màu xanh lá cây mặc định làm màu đường viền.

- Outline Weight: Cho phép thay đổi độ rộng của Bảng ma trận. Ta sẽ đổi viền đường thành 4.

- Text Size: Kiểu chữ của các giá trị trong bảng. Ta sẽ đổi cỡ chữ thành 9.

Như hình dưới đây ta có thể thấy đường lưới dọc đã được bật và để ở dạng màu ngẫu nhiên.

Để điều chỉnh khoảng cách, ta đã đổi tên các cột trong phần Values. Như bạn thấy dưới đây, Doanh số (Sales Amount) được đổi tên thành Sales và Tổng chi phí sản phẩm (Total Product Cost) được đổi thành Cost.

Định dạng cột đầu của Bảng ma trận

Phần này dùng để thay đổi màu của tiêu đề. Như ta thấy trong hình dưới đây, màu chữ đã được đổi thành màu trắng, màu nền (Background) thành màu xanh. Tiếp theo kiểu chữ được chọn là Cambria, Outine thành Top + Bottom, cỡ chữ là 15. Tiêu đề trong hàng đầu được căn giữa.

Định dạng các dòng đầu của Bảng ma trận

Mục này cho phép ta định dạng các dòng đầu của Bảng ma trận. Ở đây ta đã đổi màu chữ (font color) thành màu trắng, màu nền thành Đỏ. Outline là Top + Bottom, kiểu chữ là Cambria, cỡ chữ là 15 và chữ được căn giữa.

Như trong hình ta đã đổi màu nền của hàng tổng và chỉ mình nó bị đổi màu. Điều này được giải thích trong thuộc tính kiểu hàng (Banded Row Style) ở bước sau.

Định dạng giá trị trong Bảng ma trận

Ta có thể sử dụng mục Values này để định dạng các giá trị của bảng. Như minh họa ở đây ta đã đổi màu chữ và màu nền thành các màu rất nổi bật.

Banded Row Style: Ở thiết lập mặc định thì tính năng này luôn được bật (On). Nó giúp đổi màu Tiêu đề hàng giống với các trường của các hàng còn lại.

Nếu ta tắt nó đi, Nó sẽ đổi cột đầu tiên thành màu đỏ tím. Bởi vì ta đã áp dụng màu này trong bước trên lúc thiết lập mục Row Headers.

Show On Rows: Bật tùy chọn này sẽ hiển thị cho chúng ta cột tổng số của mỗi hàng.

Trong này ta đã đổi Kiểu chữ thành Cambria, và cỡ chữ là 13.

Định dạng dòng tổng phụ trên Bảng ma trận

Ta sử dụng Subtotal để đổi màu và nền của dòng tổng phụ. Nếu ta tắt Row Subtotals và Column Subtotals thành Off, ta sẽ loại bỏ các cột và hàng tổng khỏi Bảng ma trận của mình.

Định dạng dòng Tổng cộng trên Bảng ma trận

Ta dùng mục Grand Total này để chỉnh sửa chữ và màu nền của dữ liệu tổng. Như trong hình minh họa dưới đây, màu chữ của các dòng tổng được đổi thành màu trắng, màu nền là màu tím, kiểu chữ là Cambria và cỡ chữ là 14.

Apply to labels: Nếu ta chuyển trạng thái của Background Color to the Header of the Total thành On, tức là bật để hiển thị. Thì lúc này Power BI sẽ chuyển màu nền của chữ tiêu đề dòng tổng thành màu tím hết.

Định dạng trường riêng lẻ Field Formating

Ta sử dụng phần này để định dạng từng cột riêng lẻ trong Bảng ma trận.

Ví dụ như ta sẽ sử dụng tính năng này để đổi một màu hoàn toàn khác cho một cột riêng lẻ. Ở đây chúng ta sẽ đổi cột Doanh số (Sales).

Trong minh họa này màu chữ của riêng các cột Sales sẽ được đổi thành màu hồng.

Định dạng có điều kiện cho Bảng ma trận

Ta dùng mục Conditonal formatting để định dạng các cột số của Bảng ma trận. Ví dụ như ta sẽ thêm màu nền cho cột hoặc thêm các thanh dữ liệu,...

Định dạng tiêu đề cho Bảng ma trận

Trong mục Title này, nếu ta chuyển đổi trạng thái của nó từ Off thành On thì tiêu đề của Bảng ma trận cũng sẽ lập tức được xuất hiện.

Như trong hình minh họa dưới đây, bạn có thể thêm dòng chữ cho tiêu đề như là Doanh số và tổng chi phí theo màu sắc và nghề nghiệp của sản phẩm (Sales Vs. Total Product Cost by Product Color and Occupation).

Tiếp theo ta đổi màu chữ thành màu xanh, kiểu chữ là Georgia, cỡ chữ là 25 và tiêu đề được căn giữa. Nếu như bạn muốn thì hoàn toàn có thể đổi màu nền của tiêu đề này theo ý của mình.

Định dạng màu nền và thêm khung cho Bảng ma trận

Ta có thể thêm màu nền cho Bảng ma trận của mình bằng cách chuyển đổi trạng thái của Backgrount thành On. Ví dụ ở đây ta sẽ thêm màu vàng nhạt với độ trong suốt là 34% vào làm màu nền của Bảng ma trận.

Tương tự vậy, nếu ta chuyển trạng thái của Border từ Off thành On thì khung của Bảng ma trận cũng sẽ lập tức xuất hiện.

Có thể bạn sẽ cần:

- Hướng dẫn trình bày biểu đồ đường kết hợp cột chồng trong Power BI Bạn đang có nhu cầu sử dụng POWER BI nhưng chưa biết dùng thế nào hay phải bắt đầu từ đâu, việc tìm các bài lắt nhắt, kiến thức rời rạc khiến bạn không thể hiểu nổi. Vậy thì hãy chọn Bài giảng Thành thạo Microsoft PowerBI để phân tích dữ liệu trong 06 giờ. Chỉ với 6h học và thực hành theo bạn đã có thể tung hoành trong POWER BI và ra những bản báo cáo siêu chuyên nghiệp có tính hiệu quả cao rồi. Tăng cường cho bạn hệ thống kiến thức bài bản, xây dựng nền tảng cơ bản đến nâng cao chỉ với vài thao tác cơ bản là bạn đã sở hữu được khóa học có lượng kiến thức khổng lồ và có hệ thống này.

Gitiho.com Nền tảng học online duy nhất tại Việt Nam tập trung vào phát triển kỹ năng làm việc dành cho người đi làm
Với sứ mệnh: Mang cơ hội phát triển kỹ năng, phát triển nghề nghiệp tới hàng triệu người”, đội ngũ phát triển Gitiho.com đã và đang làm việc với những học viện, trung tâm đào tạo, các chuyên gia đầu ngành để nghiên cứu và xây dựng lên các chương trình đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu xung quanh các lĩnh vực: Tin học văn phòng, Phân tích dữ liệu, Thiết kế, Công nghệ thông tin, Kinh doanh, Marketing, Quản lý dự án...
Gitiho tự hào khi được đồng hành cùng:
  • 50+ khách hàng doanh nghiệp lớn trong nhiều lĩnh vực như: Vietinbank, Vietcombank, BIDV, VP Bank, TH True Milk, VNPT, FPT Software, Samsung SDIV, Ajinomoto Việt Nam, Messer,…
  • 100.000+ học viên trên khắp Việt Nam

Tìm hiểu ngay các khóa học của Gitiho TẠI ĐÂYThảo luận 0 câu trả lời
Lượt xem 746 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay

0 Bình luận

@ 2020 - Bản quyền của Công ty TNHH Công Nghệ Giáo Dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội