Chuỗi Toán Tử Trong VBA

G-LEARNING
G-LEARNING
Mar 31 2020

Chuỗi toán tử ( String Operators ) là gì

Chuỗi dữ liệu được sử dụng để giữ dữ liệu được tạo thành từ số, ký tự và ký hiệu. “tháng 7-2015” là một ví dụ về dữ liệu chuỗi. Nó được tạo thành từ

  • kí tự (tháng 7)
  • kí hiệu (-)
  • Số (2015)

Chuỗi toán tử được sử dụng để thực hiện dữ liệu chuỗi. Ví dụ: bạn có thể ghép giá trị của tháng 7-2015 từ 3 chữ cái đầu tiên của tháng và năm như “Tháng 7-2015”.

Bảng sau đây cho thấy toán tử chuỗi nối.

MsgBox “John” & “Doe”, vbOKOnly, ” Concatenate Operator (Toán tử liên kết)”

Chạy đoạn mã trên tạo ra kết quả như sau

Nhà điều hành VBA

Tải xuống mã Excel ở trên

Đánh giá bài viết này

0/5 - (0 bình chọn)

0/5 - (0 bình chọn)

Bài viết liên quan

Hướng dẫn về đối tượng Range trong VBA cơ bản

Hướng dẫn về đối tượng Range trong VBA cơ bản

Hướng dẫn cách dùng các toán tử logic AND, OR, NOT trong VBA

Hướng dẫn cách dùng các toán tử logic AND, OR, NOT trong VBA

Hướng dẫn cách gọi Sub trong VBA qua các ví dụ

Hướng dẫn cách gọi Sub trong VBA qua các ví dụ

Hướng dẫn cách viết các toán tử so sánh trong VBA

Hướng dẫn cách viết các toán tử so sánh trong VBA

Tìm kiếm bằng trình duyệt Google thật dễ dàng với VBA

Tìm kiếm bằng trình duyệt Google thật dễ dàng với VBA

Tìm kiếm bằng trình duyệt Google thật dễ dàng với VBA

Tìm kiếm bằng trình duyệt Google thật dễ dàng với VBA

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội