Chuỗi Toán Tử Trong VBA

G-LEARNING31/03/2020

Chuỗi toán tử ( String Operators ) là gì

Chuỗi dữ liệu được sử dụng để giữ dữ liệu được tạo thành từ số, ký tự và ký hiệu. “tháng 7-2015” là một ví dụ về dữ liệu chuỗi. Nó được tạo thành từ

  • kí tự (tháng 7)
  • kí hiệu (-)
  • Số (2015)

Chuỗi toán tử được sử dụng để thực hiện dữ liệu chuỗi. Ví dụ: bạn có thể ghép giá trị của tháng 7-2015 từ 3 chữ cái đầu tiên của tháng và năm như “Tháng 7-2015”.

Bảng sau đây cho thấy toán tử chuỗi nối.

Chuỗi Toán Tử Trong VBA

MsgBox “John” & “Doe”, vbOKOnly, ” Concatenate Operator (Toán tử liên kết)”

Chạy đoạn mã trên tạo ra kết quả như sau

Nhà điều hành VBA

Tải xuống mã Excel ở trên

Đánh giá bài viết này

0/5 - (0 bình chọn)

0/5 - (0 bình chọn)

0 thảo luận

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông