Nimbus School: Nhờ có Gitiho mà Chúng tôi đã thành công với các Khóa học Online

Tin học Nimbus là một trong những đối tác thân thiết của Gitiho từ những ngày đầu thành lập. Hiện tại Nimbus đã xuất bản hơn 10 khoá học xoay quanh các chủ đề về: Hiệu suất văn phòng, chứng chỉ tin học, phân tích dữ liệu. Hôm nay Gitiho sẽ có buổi...
Nimbus School: Nhờ có Gitiho mà Chúng tôi đã thành công với các Khóa học Online