Hướng dẫn các phép toán trong VBA: Phép nhân, phép chia, phép cộng, mô đun

G-LEARNING
G-LEARNING
Mar 24 2020

Toán học VBA được sử dụng để thực hiện các phép toán như cộng, trừ, nhân, chia

Bảng sau đây cho thấy các phép toán trong VBA

Hướng dẫn các phép toán trong VBA: Phép nhân, phép chia, phép cộng, mô đun

Ví dụ về toán học trong VBA

Thêm một nút vào bảng Excel và sau đó làm theo hướng dẫn sau

Nhà điều hành VBA
 • Thay đổi thuộc tính tên thành btnAdd
 • Thay đổi thuộc tính chú thích thành Add Operator
 • Nhấp chuột phải vào nút
 • Chọn xem mã
 • Bạn sẽ nhận được bảng mã sau đây
Nhà điều hành VBA

Nhập mã sau vào giữa Private Sub btnAdd_Click () và End Sub

 • Dim x As Integer, z As Integer
  • x = 2
  • z = 3
 • MsgBox x + z, vbOKOnly, “Addition Operator”
 • Bấm vào nút lưu
 • Đóng cửa sổ soạn thảo mã

Bây giờ hãy chạy đoạn mã vừa rồi

Trên thanh ruy băng, tìm nút Design Mode

Nhà điều hành VBA

Nếu nút ở trạng thái hoạt động (màu nền xanh lục), thì đó là ở chế độ thiết kế. Bạn không thể chạy mã trong trạng thái này Nếu nó không ở trạng thái hoạt động (màu nền trắng) thì nó cho phép bạn chạy mã.

Nhấp vào nút Design Mode

Nút sẽ xuất hiện như sau

Nhà điều hành VBA

Nhấp vào Add operator

Bạn sẽ nhận được kết quả như sau

Nhà điều hành VBA

Tải xuống mã Excel ở trên

Bài tập hướng dẫn toán học số học

Cách tốt nhất để học là bằng cách thực hành. Thực hiện theo các bước trên để tạo các nút để trừ, chia, nhân và lũy thừa.

Viết mã cho các nút và kiểm tra chúng để xem mã có chạy được không.

Đánh giá bài viết này

0/5 - (0 bình chọn)

0/5 - (0 bình chọn)

Bài viết liên quan

Hướng dẫn về đối tượng Range trong VBA cơ bản

Hướng dẫn về đối tượng Range trong VBA cơ bản

Hướng dẫn cách dùng các toán tử logic AND, OR, NOT trong VBA

Hướng dẫn cách dùng các toán tử logic AND, OR, NOT trong VBA

Hướng dẫn cách gọi Sub trong VBA qua các ví dụ

Hướng dẫn cách gọi Sub trong VBA qua các ví dụ

Hướng dẫn cách viết các toán tử so sánh trong VBA

Hướng dẫn cách viết các toán tử so sánh trong VBA

Tìm kiếm bằng trình duyệt Google thật dễ dàng với VBA

Tìm kiếm bằng trình duyệt Google thật dễ dàng với VBA

Tìm kiếm bằng trình duyệt Google thật dễ dàng với VBA

Tìm kiếm bằng trình duyệt Google thật dễ dàng với VBA

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội