Lý thuyết và các thao tác cơ bản với Dictionary trong Python

Nội dung được viết bởi Linh Mai

Trong các bài viết trước, chúng mình đã giới thiệu cho các bạn về các Collections thường gặp trong Python là List, Tupple và Set. Tuy nhiên, vẫn còn một loại Collection cũng khá phổ biến khác là Dictionary. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn lý thuyết và các thao tác cơ bản với với Dictionary trong Python. Hãy cùng tìm hiểu nhé!

Lý thuyết và các thao tác cơ bản với Dictionary trong Python

Lý thuyết về tính chất của Dictionary trong Python

Dictionary trong Python có tính chất khá tương đồng với các đối tượng Collections mà chúng ta đã tìm hiểu ở các bài viết trước. Chúng mình sẽ nêu ra một số tính chất nổi bật mà các bạn cần chú ý như sau:

 • Dictionary trong Python là một dạng tập hợp không có thứ tự, có thể thay đổi giá trị và đánh số được.
 • Trong Python thì Dictionary được viết bởi dấu ngoặc nhọn {}
 • Trong một Dictionnary thì sẽ có 2 thông số dữ liệu là keys và values. Trong đó, keys là tên gọi là values.
 • Có thể truy cập Dictionary trong Python bằng các chỉ số. Do đó chúng ta có thể truy cập đối tượng bất kỳ trong Dictionary bằng cách sử dụng dấu ngoặc vuông và tên của nó. 
 • Có thể thay đổi giá trị của bất kỳ items nào trong Dictionary bằng cách gọi ra key name của nó và gán một giá trị mới.
 • Trong một vòng lặp, chúng ta có thể sử dụng values và items để truy cập vào từng kiểu dữ liệu trong Dictionary. 
Lý thuyết và các thao tác cơ bản với Dictionary trong Python

Xem thêm: List trong Python là gì? Các thao tác cơ bản với List trong Python

Các thao tác cơ bản với Dictionary trong Python

Tạo mới một Dictionary

Để khởi tạo một Dictionary trong Python thì các bạn sẽ sử dụng keyword là “dict ()”. Cấu trúc câu lệnh cơ bản của Dictionary sẽ có dạng như sau:

dict_name=dict(field_name1=value1, field_name2=value2,…)
Lý thuyết và các thao tác cơ bản với Dictionary trong Python

Trong đó bao gồm các thành phần là:

 • dict_name: Tên của Dictionary
 • field_name: Là dại diện của thông số keys
 • value: Là giá trị của từng keys

Nếu các bạn còn nhớ kiến thức về List trong Python mà chúng mình đã chia sẻ thì các chỉ số của List sẽ được theo dõi cho số thử tự của vị trí mà nó đang đứng như vị trí 0, vị trí 1, 2, 3,… Với Dictionary thì chúng ta sẽ sử dụng unique keys để đánh dấu các chỉ số. Do đó, trong Dictionary sẽ không có keys nào có giá trị trùng nhau. 

Bài tập về Dictionary trong Python

Chúng mình có một bài tập về Dictionary trong Python với yêu cầu như sau:

1. Tạo ra 2 list đặt tên là countries list và capital list với thông số cụ thể là:

 • Countries list: Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Vietnam. (List a)
 • Capital list: Bandar Seri Begawan, Phnom Penh, Jakarta, Kuala Lumpur, Ho Chi Minh. (List b)
Lý thuyết và các thao tác cơ bản với Dictionary trong Python

2. Lấy index của đối tượng Indonesia thuộc list a.

3. Lấy thông tin về thủ đô của Indonesia với index tương ứng.

4. Tạo ra một dictionary trong Python với tên là sea_info, kết hợp country ở key và capital ở value.

5. Truy cập lại capital name của Indonesia trong bảng sea_info.

6. Thêm một đối tượng vào dictionary với country là Vietnam, capital name là Hanoi.

Các bạn theo dõi những bước dưới đây để thực hiện những yêu cầu trên nhé.

Với yêu cầu 1 thì việc tạo list khá đơn giản vì chúng ta chỉ cần nhập đúng keyword và cấu trúc câu lệnh là được. Các bạn sẽ nhập vào phần mềm lập trình Python là:

list_a=["Brunei", "Cambodia", "Indonesia", "Laos", "Malaysia", “Vietnam”]
list_b=["Bandar Seri Begawan", "Phnom Penh", "Jakarta", “Kuala Lumpur, Ho Chi Minh”]

Các bạn có thể thấy được 2 list mà chúng ta đã thực hiện trong cửa sổ Variable Explorer như sau:

Lý thuyết và các thao tác cơ bản với Dictionary trong Python

Với yêu cầu 2 thì chúng ta sẽ dùng câu lệnh in để thực hiện. Các bạn nhập vào phần mềm là: print(list_a.index("Indonesia")) thì sẽ thu được kết quả là đối tượng này nằm ở vị trí thứ 2.

Lý thuyết và các thao tác cơ bản với Dictionary trong Python

Với yêu cầu 3 thì các bạn sử dụng câu lệnh rất đơn giản như sau: print(list_b[2]).

Lý thuyết và các thao tác cơ bản với Dictionary trong Python

Kết quả in ra sẽ là Jakarta:

Lý thuyết và các thao tác cơ bản với Dictionary trong Python

Chúng ta cũng có thể kết hợp cả yêu cầu 2 và 3 vào chung một câu lệnh là: print(list_b[list_a.index("Indonesia")]). Kết quả in ra vẫn chính xác là Jakarta:

Lý thuyết và các thao tác cơ bản với Dictionary trong Python

Với yêu cầu 4, thì các bạn nhập vào phần mềm lập trình Python như sau:

sea_info=dict{"Brunei":"Bandar Seri Begawan", "Cambodia":"Phnom Penh", "Indonesia":"Jakarta", "Malaysia":"Kuala Lumpur", "Vietnam":"Ho Chi Minh"}

Các bạn có thể nhìn bên cửa sổ Variable Explorer để thấy dictionary mà chúng ta đã tạo thành công.

Lý thuyết và các thao tác cơ bản với Dictionary trong Python

Lưu ý: Khi tạo dictionary trong Python, để quy định thông tin cho mỗi key value thì csc bạn không được sử dụng dấu bằng mà phải sử dụng dấu hai chấm (:) nhé.

Với yêu cầu 5 thì các bạn nhập vào phần mềm như sau: print(sea_info["Indonesia"]) thì được kết quả in ra vẫn là Jakarta:

Lý thuyết và các thao tác cơ bản với Dictionary trong Python

Với yêu cầu 6 thì chúng ta sử dụng câu lệnh như sau: sea_info[Viet Nam]="Hanoi" và thực hiện lệnh in thì sẽ thu được kết quả như sau:

Lý thuyết và các thao tác cơ bản với Dictionary trong Python

Xem thêm: Các thao tác nâng cao với List trong Python có hướng dẫn chi tiết

Kết luận

Qua bài viết này, các bạn đã nắm được kiến thức về mặt lý thuyết và các thao tác cơ bản với Dictionary trong Python.Chúc các bạn học tập hiệu quả!

Hiện gói hội viên đang được ưu đãi giảm 200K. Chỉ với 182K/ tháng - Học hơn 500 khóa bất kỳ tại Gitiho! Nhấn vào banner bên dưới để tìm hiểu thêm!

5/5 - (1 bình chọn)

5/5 - (1 bình chọn)

0 thảo luận

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông