Tìm hiểu SQL cho VBA với mệnh đề SQL_SELECT...WHERE

Nội dung được viết bởi Nguyen thi huyen trang

Xem tài liệu đính kèm VBA for SQL references hoặc VBA for connection with SQL

SELECT [tên cột] (nhiều cột)
FROM [tên bảng tính 1] 
WHERE điều kiện

Ở đây sẽ hiện ra kết quả các trường dữ liệu với một điều kiện nào đó

Các điều kiện được sử dụng với các toán tử như sau 

Toán tử

Mô tả

SQL_Query

Giải thích

Ảnh Minh Họa
=Toán tử: bằngSELECT  *   FROM [Customers] WHERE [ID] = 15Chọn tất cả các cột mà có Mã Khách Hàng = 15 trong bảng [Customers]
>Toán tử: lớn hơnSELECT [HangHoa].[MA_HH],[HangHoa].[TEN_HH], [HangHoa].[SO_LUONG] FROM [HangHoa] WHERE [SO_LUONG]>100Chọn cột Mã hàng, Tên Hàng, và số lượng với điều kiện là số lượng>100 trong bảng [HangHoa]
<Toán tử: nhỏ hơnSELECT [HangHoa].[MA_HH],[HangHoa].[TEN_HH], [HangHoa].[SO_LUONG], [HangHoa].[SO_TIEN] FROM [HangHoa] WHERE [SO_TIEN]<300000 AND [SO_TIEN]>0Chọn cột Mã hàng, Tên Hàng, Số lượng, và số tiền với điều kiện là số tiền lớn hơn 0 đồng và nhỏ hơn 300.000đ trong bảng [HangHoa]
>=Toán tử: Lớn hơn hoặc bằngSELECT [HangHoa].[MA_HH],[HangHoa].[TEN_HH], [HangHoa].[SO_LUONG], [HangHoa].[SO_TIEN] FROM [HangHoa] WHERE [SO_LUONG]>=500Chọn cột Mã hàng, Tên Hàng, Số lượng, và số tiền với điều kiện là số lượng lớn hơn hoặc bằng 500 trong bảng [HangHoa]
<=Toán tử: Nhỏ hơn hoặc bằngSELECT [HangHoa].[MA_HH],[HangHoa].[TEN_HH], [HangHoa].[SO_LUONG], [HangHoa].[SO_TIEN] FROM [HangHoa] WHERE [SO_LUONG]<=60 AND [SO_TIEN] >=2600000Chọn cột Mã hàng, Tên Hàng, Số lượng, và số tiền với điều kiện là số lượng nhỏ hơn hoặc bằng 60 và số tiền phải lớn hơn hoặc băng 2.600.000đ trong bảng [HangHoa]
<>Toán tử: Không bằng, tương đương toán tử !=SELECT [HangHoa].[MA_HH],[HangHoa].[TEN_HH], [HangHoa].[SO_LUONG], [HangHoa].[SO_TIEN] FROM [HangHoa] WHERE [MA_HH] <> 'VT0005' AND  [MA_HH] <> 'VT0001' AND  [MA_HH] <> 'VT0010'Chọn cột Mã hàng, Tên Hàng, Số lượng, và số tiền với điều kiện là Không có Mã Hàng VT0005, VT0001 và VT0010 trong bảng [HangHoa]
BETWEENToán tử: Nằm giữa 1 vùng nào đóSELECT Orders.[Order ID], Orders.[Ship Name], Orders.[Order Date] FROM Orders WHERE  month(Orders.[Order Date]) between 1 and 3Chọn cột Mã Đơn hàng, Tên tàu, Ngày đặt hàng với điều kiện Tháng đặt hàng nằm trong tháng 1 và tháng 3 (Quý 1) từ bảng [Orders]
LIKEToán tử: dùng trong dữ liệu kiểu chuỗiSELECT [Customers_2].[ID],   [Customers_2].[Company], [Customers_2].[Last Name], [Customers_2].[First Name] FROM [Customers_2] WHERE  [First Name]  LIKE 'Nam'Chọn cột Mã Khách hàng, Công ty, Tên Đệm và Tên gọi của những người có tên gọi là Nam trong bảng [Customers_2]
INToán tử: dùng trong các điều kiện nhất định (Tương đương với toán tử "and" nhưng xử lý dữ liệu kiểu chuỗiSELECT [Customers_2].[ID],  [Customers_2].[Company], [Customers_2].[Last Name], [Customers_2].[First Name] FROM [Customers_2] WHERE  [First Name]  IN ( 'Nam', 'Quỳnh')Chọn cột Mã Khách hàng, Công ty, Tên Đệm và Tên gọi của những người có tên gọi là Nam và Quỳnh trong bảng [Customers_2]

 

 

Nếu công việc của bạn liên quan nhiều đến quản lý, phân tích dữ liệu và làm báo cáo trên bảng tính thì giỏi Excel thôi chưa đủ. Nếu chỉ dùng Excel, bạn sẽ thường xuyên phải OT đến mỗi kỳ làm báo cáo, stress vì sai dữ liệu do nhập thủ công, hay gặp vấn đề các hàm load chậm do dữ liệu quá nặng,...

Có lẽ bạn đã từng nghe ở đâu đó về công cụ lập trình VBA trên Excel, giúp bạn tiết kiệm tối đa thời gian làm việc nhờ làm báo cáo tự động, phân tích và xử lý số liệu chính xác tuyệt đối, đặc biệt công cần lọ mọ sửa thủ công,...

Nhưng bạn không dám nghĩ một ngày nào đó mình sẽ dùng VBA bởi vì mình không biết lập trình, sửa code và gỡ lỗi mã. Tin mình đi, bạn hoàn toàn có thể thành thạo công cụ này ngay cả khi không giỏi Excel, không biết lập trình với khóa học VBAG01: Tuyệt đỉnh VBA - Tự động hóa Excel với lập trình VBA tại Gitiho.

Tất tần tật những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về cách sử dụng VBA trong Excel sẽ được đề cập khiến mọi thao tác thủ công trên Excel gần như được loại bỏ hoàn toàn. 

Hãy nhấn vào Học thử hoặc Đăng ký ngay để cảm nhận sự “vi diệu” mà VBA mang lại cho công việc của bạn nhé!

0/5 - (0 bình chọn)

0/5 - (0 bình chọn)

0 thảo luận

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông