SQL FOR VBA WITH SQL_SELECT...WHERE... LIKE WITH WILDCARD (TÌM KÝ TỰ TRONG MỘT CHUỖI)

Xem tài liệu đính kèm VBA for SQL references hoặc VBA for connection with SQL

SELECT [tên cột] (nhiều cột)
FROM [tên bảng tính 1] 
WHERE điều kiện
LIKE [tên cột] = '% chuỗi' hoặc '[] chuỗi' hoặc '_ chuỗi' hoặc '- chuỗi' hoặc '^ chuỗi'

Các ký tự %, [], _, - và ^: được gọi là Wildcard. Chúng có thể đặt trước chuỗi, sau hoặc hai bên chuỗi

BẢNG SAU ĐÂY SẼ NÓI RÕ HƠN VỀ Ý NGHĨA CỦA CÁC KÝ HIỆU

Top khóa học cùng chủ đề bài viết được học viên lựa chọn nhiều

0/5 - (0 bình chọn)

0/5 - (0 bình chọn)

0 thảo luận

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông