Tất cả danh mục

Hướng dẫn về nguyên tắc kế toán chi phí theo thông tư 133
Dương Mạnh Quân

May 05 2018

Thông tư 133/2016/TT-BTC ban hàng ngày 26 tháng 8 năm 2016 hướng dẫn về chế độ kế toán trong doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đây là thông tư mới nhất đang được áp dụng, thay thế cho Quyết định 48/2006/QĐ-BTC và thông tư 138/2011/TT-BTC; đồng thời bãi bỏ những quy định trái với thông tư này. Thông tư 133 có hiệu lực cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2017. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về Nguyên tắc kế toán chi phí, được quy định tại điều 59 của thông tư 133. Nội dung cụ thể như sau: Chi phí là những khoản làm giảm lợi ích kinh tế, được ghi

Tác giả được quan tâm

280
1,747,726
7
2,268
1,587,266
13
591
942,925
17
262
839,546
8
G-LEARNING

May 05 2018

Hướng dẫn nguyên tắc kế toán hợp đồng hợp tác kinh doanh theo thông tư 200

Nội dung chính1 Nguyên tắc kế toán2 Phương pháp kế toán BCC theo hình thức tài sản đồng kiểm soát3 Phương pháp kế toán BCC theo hình thức hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát4 Phương pháp kế toán BCC chia lợi nhuận sau thuế Thông tư số 200/2014/TT-BTC  được ban hành ngày 22/12/2014, bắt đầu có hiệu lực từ 01/01/2015. Thông tư này hướng dẫn kế toán áp dụng cho những doanh nghiệp lớn. Đây là thông tư được thay thế cho Quyết định 15/2006. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về nguyên tắc kế toán hợp

Hướng dẫn nguyên tắc kế toán hợp đồng hợp tác kinh doanh theo thông tư 200
G-LEARNING

May 05 2018

Những mặt hàng nào phải chịu thuế tài nguyên?

Những mặt hàng nào phải chịu thuế tài nguyên? Căn cứ Luật Thuếtài nguyên ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2010, được sửa đổi, bổ sung bởi: Căn cứ Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các

Những mặt hàng nào phải chịu thuế tài nguyên?
G-LEARNING

May 04 2018

Về tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ theo thông tư 133

Nội dung chính1 Nguyên tắc kế toán2 Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ2.1 Bên Nợ2.2 Bên Có2.3 Tài khoản 511 không có số dư cuối kỳ.2.4 Tài khoản chi tiết3 Cách hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu Thông tư 133/2016/TT-BTC ban hàng ngày 26 tháng 8 năm 2016 hướng dẫn về chế độ kế toán trong doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đây là thông tư mới nhất đang được áp dụng, thay thế cho Quyết định 48/2006/QĐ-BTC và thông tư 138/2011/TT-BTC; đồng thời bãi bỏ những quy định trái với thông tư này. Thông

Về tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ theo thông tư 133
G-LEARNING

May 04 2018

Những điều cần chú ý về chữ ký trên hóa đơn

Bạn có thắc mắc về công việc kế toán, bạn không hiểu về một vấn đề gì đó. Vậy hãy vào blog.hocexcel.online để được giải đáp. Hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về vấn đề chữ ký trên hóa đơn nha. Các bạn nhìn trên một hóa đơn hay một chứng từ bất kỳ, thì luôn có chữ ký của người có thẩm quyền ký vào. Vậy bạn có thắc mắc là chữ ký đó có tác dụng gì không? Và không ký thì có bị làm sao không? Hãy đọc bài viết này và cùng tìm hiểu với

Những điều cần chú ý về chữ ký trên hóa đơn
Dương Mạnh Quân

May 04 2018

Hướng dẫn về nguyên tắc kế toán doanh thu theo thông tư 133

Thông tư 133/2016/TT-BTC ban hàng ngày 26 tháng 8 năm 2016 hướng dẫn về chế độ kế toán trong doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đây là thông tư mới nhất đang được áp dụng, thay thế cho Quyết định 48/2006/QĐ-BTC và thông tư 138/2011/TT-BTC; đồng thời bãi bỏ những quy định trái với thông tư này. Thông tư 133 có hiệu lực cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2017. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về nguyên tắc kế toán doanh thu, được quy định tại điều 56 của thông tư 133. Nội dung cụ thể như sau: 1. Doanh thu là lợi ích kinh tế thu được làm tăng vốn

Hướng dẫn về nguyên tắc kế toán doanh thu theo thông tư 133
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội