CÁCH SỬ DỤNG TỰ ĐỘNG TĂNG (AUTO_INCREMENT) TRONG MySQL

Nội dung được viết bởi G-LEARNING

Tự động tăng là gì?

Tự động tăng là một chức năng hoạt động trên các loại dữ liệu số. Nó tự động tạo các giá trị số liên tiếp mỗi khi dữ liệu được chèn vào bảng cho trường được xác định là tăng tự động.

Khi sử dụng tự động tăng?

Trong chuẩn hóa cơ sở dữ liệu, chúng ta đã xem xét cách dữ liệu có thể được lưu trữ với mức tối thiểu, bằng cách lưu trữ dữ liệu vào nhiều bảng nhỏ, liên quan với nhau bằng khóa chính và khóa ngoài.

MySQL AUTO_INCREMENT với các ví dụ

Khóa chính phải là duy nhất vì nó xác định duy nhất trong cơ sở dữ liệu. Nhưng, làm thế nào chúng ta có thể đảm bảo rằng khóa chính luôn luôn là duy nhất? Một trong những giải pháp khả thi là sử dụng công thức để tạo khóa chính, kiểm tra sự tồn tại của khóa trong bảng dữ liệu trước khi thêm dữ liệu. Điều này có thể hoạt động tốt nhưng cách làm rất phức tạp . Để tránh sự phức tạp như vậy và để đảm bảo rằng khóa chính luôn duy nhất, chúng ta có thể sử dụng tính năng tăng tự động của MySQL để tạo các khóa chính. Tự động tăng được sử dụng với kiểu dữ liệu INT. Kiểu dữ liệu INT hỗ trợ cả giá trị có dấu và không dấu. Các kiểu dữ liệu không dấu chỉ có thể chứa các số dương. Tốt nhất, nên xác định dữ liệu không dấu trên khóa chính tăng tự động.

Xem thêm: Khóa học SQL cho phân tích dữ liệu

Cú pháp tăng tự động

Bây giờ, chúng ta hãy xem ví dụ sau.

 CREATE TABLE `categories` (  `category_id` int (11) AUTO_INCREMENT,  `category_name` varchar (150) DEFAULT NULL,  `remarks` varchar(500) DEFAULT NULL,   PRIMARY KEY (`category_id`) ); 

Lưu ý “AUTO_INCREMENT” trên trường category_id. Điều này khiến id danh mục được tạo tự động mỗi khi một hàng mới được chèn vào bảng dữ liệu. 

Theo mặc định, giá trị bắt đầu cho AUTO_INCREMENT là 1 và giá trị này sẽ tăng thêm 1 cho mỗi lần thêm mới

Hãy xem nội dung hiện tại của bảng danh mục.

 SELECT * FROM `categories`; 

Việc thực thi đoạn script trên MySQL đối với myflixdb cho chúng ta các kết quả sau.

category_idcategory_nameremarks
1ComedyMovies with humour
2RomanticLove stories
3EpicStory acient movies
4HorrorNull
5Science FictionNull
6ThrillerNull
7ActionNull
8Romantic ComedyNull

Bây giờ chúng ta hãy chèn một danh mục mới vào bảng danh mục.

 INSERT INTO  `categories` (`category_name`) VALUES ('Cartoons'); 

Việc thực thi đoạn script trên đối với myflixdb trong MySQL cho chúng ta các kết quả sau được hiển thị bên dưới.

category_idcategory_nameremarks
1ComedyMovies with humour
2RomanticLove stories
3EpicStory acient movies
4HorrorNull
5Science FictionNull
6ThrillerNull
7ActionNull
8Romantic ComedyNull
9CartoonsNull

Lưu ý chúng ta không cần thêm id danh mục. MySQL tự động tạo nó cho chúng ta vì id danh mục được xác định là tăng tự động.

Nếu bạn muốn dùng MySQL để tạo id được chèn ở cuối cùng, bạn có thể sử dụng hàm LAST_INSERT_ID để làm điều đó. Cú pháp như hình bên dưới

 SELECT LAST_INSERT_ID(); 

Chạy tập lệnh trên sẽ cho số tăng tự động đến cuối cùng . Kết quả sẽ được như sau:

MySQL AUTO_INCREMENT với các ví dụ

Tóm lược

  • Tự động tăng là thuộc tính khi được chỉ định trên một cột có kiểu dữ liệu số, tạo số liên tục bất cứ khi nào một hàng mới được thêm vào cơ sở dữ liệu.
  • Tự động tăng thường được sử dụng để tạo khóa chính.
  • Kiểu dữ liệu được xác định trên tự động tăng phải đủ lớn để chứa nhiều bản ghi dữ liệu. Xác định TINYINT làm kiểu dữ liệu cho trường tự động tăng và giới hạn số lượng bản ghi có thể được thêm vào bảng chỉ còn 255 do bất kỳ giá trị nào vượt quá loại dữ liệu TINYINT sẽ không được chấp nhận.
  • Nó làm vậy để ràng buộc giá trị không dấu trên các khóa chính tự động tăng để tránh có số âm.
  • Khi một hàng bị xóa khỏi bảng, id tăng tự động của nó không được sử dụng lại. MySQL tiếp tục tạo ra các số mới liên tục.
  • Theo mặc định, giá trị bắt đầu cho tự động tăng là 1 và giá trị này sẽ tăng thêm 1 cho mỗi bản ghi mới
  • Để trình tự động tăng bắt đầu với một giá trị khác, hãy sử dụng AUTO_INCREMENT = 10

MySQL được dùng làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu kèm theo PHP, và chúng là một “cặp đôi hoàn hảo” để xây dựng website hoàn chỉnh. Nếu như bạn là người mới bắt đầu học lập trình web, đang muốn tìm hiểu về ngôn ngữ PHP, cách xử lý form, quản lý cơ sở dữ liệu người dùng bằng my SQL và xây dựng web cơ bản thì khóa học này của Gitiho sẽ dành cho bạn: Lập trình web với PHP cho người mới bắt đầu

Trước khi đăng ký khóa học, bạn có thể học thử để trải nghiệm nhé! Chúc bạn thành công!

5/5 - (1 bình chọn)

5/5 - (1 bình chọn)

0 thảo luận

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông