Hướng dẫn cách sử dụng UNION trong MySQL

Nội dung được viết bởi G-LEARNING

Union là gì?

Truy vấn Union kết hợp các kết quả từ nhiều truy vấn chọn thành một tập kết quả hợp nhất.

Yêu cầu duy nhất để làm việc này là số lượng cột phải giống nhau từ tất cả các truy vấn Chọn “Select” được kết hợp.

Giả sử chúng ta có hai bảng như sau

UNION MySQL - Hướng dẫn hoàn chỉnhUNION MySQL - Hướng dẫn hoàn chỉnh

Bây giờ chúng ta hãy tạo một truy vấn UNION để kết hợp cả hai bảng bằng câu lệnh DISTINCT

Hướng dẫn cách sử dụng UNION trong MySQL

Ở đây các hàng trùng lặp được loại bỏ và chỉ còn các hàng duy nhất được

UNION MySQL - Hướng dẫn hoàn chỉnh

Lưu ý: MySQL sử dụng mệnh đề Distinct làm mặc định khi thực hiện các truy vấn Union nếu không có gì được chỉ định.

Bây giờ chúng ta hãy tạo một truy vấn Union để kết hợp cả hai bảng bằng “All”

Hướng dẫn cách sử dụng UNION trong MySQL

Kết quả các hàng trùng lặp đã được bao gồm và vì chúng ta sử dụng “All”.

UNION MySQL - Hướng dẫn hoàn chỉnh

Tại sao nên sử dụng Union

Giả sử có một sai sót trong cơ sở dữ liệu của bạn và bạn đang sử dụng hai bảng khác nhau cho cùng một mục đích. Bạn muốn hợp nhất hai bảng này thành một trong khi bỏ qua bất kỳ bản ghi trùng lặp nào từ việc tạo ra bảng mới. Bạn có thể sử dụng Union trong những trường hợp như vậy.

Tóm lược

  • Mệnh đề Union được sử dụng để kết hợp nhiều kết quả truy vấn “Chọn” vào một truy vấn duy nhất từ tất cả các truy vấn được chọn.
  • Số lượng cột và kiểu dữ liệu trong các câu lệnh Chọn phải giống nhau để lệnh Union hoạt động. 
  • Mệnh đề Distinct được sử dụng để loại bỏ các giá trị trùng lặp khỏi tập kết quả truy vấn Union. MySQL sử dụng mệnh đề Distinct làm mặc định khi thực hiện các truy vấn Union nếu không có gì được chỉ định.
  • Mệnh đề All được sử dụng để trả về tất cả các hàng trùng lặp trong truy vấn Union.

Ví dụ sử dụng trong MySQL

Trong myFlixDB của chúng ta cho phép kết hợp

Member_number và full_names từ bảng Member

Với

movie_id và tiêu đề từ bảng movie

Chúng ta có thể sử dụng truy vấn sau đây

Hướng dẫn cách sử dụng UNION trong MySQL

Chạy đoạn mã trên chúng ta được kết quả sau

Hướng dẫn cách sử dụng UNION trong MySQL

Ngoài ra bạn có thể truy cập ngay https://gitiho.com/ để tìm hiểu thêm nhiều các khóa học hay về tin học văn phòng: Excel, Power Point, lập trình VBA, lập trình C#, SQL, thiết kế đồ họa… Có rất nhiều ưu đãi hấp dẫn đang chờ bạn.

Các bạn có thể tham khảo thêm các bài viết khác về cách sử dụng MySQL:

Hướng dẫn sử dụng câu lệnh SELECT trong MySQL qua các ví dụ

Hướng dẫn câu lệnh DELETE trong MySQL và ví dụ minh họa

Hướng dẫn cách dùng mệnh đề WHERE trong MySQL

MySQL được dùng làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu kèm theo PHP, và chúng là một “cặp đôi hoàn hảo” để xây dựng website hoàn chỉnh. Nếu như bạn là người mới bắt đầu học lập trình web, đang muốn tìm hiểu về ngôn ngữ PHP, cách xử lý form, quản lý cơ sở dữ liệu người dùng bằng my SQL và xây dựng web cơ bản thì khóa học này của Gitiho sẽ dành cho bạn: Lập trình web với PHP cho người mới bắt đầu

Trước khi đăng ký khóa học, bạn có thể học thử để trải nghiệm nhé! Chúc bạn thành công!

0/5 - (0 bình chọn)

0/5 - (0 bình chọn)

0 thảo luận

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông