Sabrina
Sabrina
Thảo luận 0 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 54 lượt xem

Cách xây dựng mô tả công việc (JD) vị trí Trưởng ban Truyền thông và Marketing

Jul 19 2022

Trước sự phát triển ngày một lớn mạnh của thị trường truyền thông, các doanh nghiệp lớn/ nhỏ đều thông qua đó thể hiện độ phủ trên thị trường chính vì vậy bộ phận truyền thông & Marketing trong mỗi doanh nghiệp đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tùy quy mô và đặc thù của doanh nghiệp mà được cơ cấu thành phòng hoặc ban. Đứng đầu là vị trí Trưởng phòng h oặc Trưởng ban. Dưới đây là bản mô tả công việc (JD) của vị trí Trưởng ban Truyền thông & Marketing của một doanh nghiệp có quy mô tương đối lớn hoạt động đa ngành nghề mà mũi nhọn là lĩnh vực Bất động sản và du lịch nghỉ dưỡng tại Việt Nam.

Chức danh/vị trí công việc     Trưởng ban Truyền thông và MarketingPhòng Ban: Ban Truyền thông và Marketing
Địa điểm làm việcĐịa điểm do doanh nghiệp chỉ định
Loại hợp đồng lao độngXác định thời hạn/không xác định thời hạn theo quy định của Công ty
I. THÔNG TIN CHUNG
Báo cáo trực tiếp cho: Phó Tổng Giám đốc/Tổng Giám đốc
Qui trình công việc liên quan: 1. Quy trình Truyền thông & Marketing.
2. Các quy chế, quy trình, quy định có liên quan trong quá trình thực hiện công việc và phối hợp với các đơn vị
Quan hệ công việc:                     Bên trongBên ngoài
Các Phòng/Ban, công ty thành viên của Doanh nghiệpCác đơn vị, các nhà cung cấp, nhà thầu, đối tác bên ngoài, các cơ quan truyền thông, báo chí,..
II. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC
1. Xây dựng, duy trì, phát triển hình ảnh tốt đẹp về thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ của Doanh nghiệp, gia tăng sự nhận diện các giá trị cốt yếu (bền vững và nhất quán) trong tâm trí khách hàng về thương hiệu của Doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy doanh số bán hàng cho Doanh nghiệp và các công ty thành viên.
2. Đảm bảo tính thống nhất, xuyên suốt, hiệu quả các hoạt động truyền thông, marketing từ Doanh nghiệp tới các công ty trực thuộc.
3. Gắn kết nội bộ cán bộ nhân viên Doanh nghiệp, tạo dựng một tập thể gắn bó bền vững hướng tới thực hiện các mục tiêu chung của toàn Doanh nghiệp.
 
III. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ                                                    TỶ TRỌNG (%)KẾT QUẢ CẦN ĐẠT ĐƯỢC 
1. Xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban Truyền thông & Marketing trong ngắn hạn và dài hạn5%Kế hoạch hoạt động khả thi, dự toán được nguồn lực, thời gian, ngân sách hoạt động, thể hiện đầy đủ các hạng mục chức năng, nhiệm vụ Ban Truyền thông và Marketing
Kế hoạch được Lãnh đạo Doanh nghiệp phê duyệt trước khi triển khai thực hiện
2. Chỉ đạo, điều hành các phòng chuyên môn của Ban thực hiện các nội dung công việc sau:70% 
2.1. Tổ chức nghiên cứu thị trường, khảo sát mức độ nhận diện thương hiệu, mức độ hài lòng về sản phẩm, dịch vụ của Doanh nghiệp Có Báo cáo tổng hợp đánh giá mức độ nhận diện thương hiệu, mức độ hài lòng về sản phẩm, dịch vụ của khách hàng đối với thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ của Doanh nghiệp và công ty thành viên, đề xuất giải pháp phù hợp theo hiện trạng đề cập
2.2. Triển khai các chương trình phát triển thương hiệu trên digital, OOH, phát thanh, truyền hình, quảng bá sự kiện của Doanh nghiệp tổ chức Tối đa hóa hình ảnh, thương hiệu của Doanh nghiệp thông qua các sự kiện, chương trình tổ chức
2.3. Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu chuẩn, ấn phẩm thương hiệu, quản lý kho lưu trữ tư liệu, hình ảnh về Doanh nghiệp Có được bộ nhận diện tiêu chuẩn (CI) tiêu chuẩn và thống nhất trên toàn Doanh nghiệp
2.4. Tìm kiếm, đánh giá, đề xuất tham gia các chương trình tài trợ và giải thưởng trong và ngoài nước  Bám sát định hướng phát triển thương hiệu và kế hoạch marketing của Doanh nghiệp
2.5. Hỗ trợ và thực hiện các hoạt động markeiting cho các công ty và quần thể Truyền tải được được hình ảnh, thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ của các công ty tới khách hàng, đối tác
2.6. Tổ chức các sự kiện phục vụ hoạt động truyền thông và trách nhiệm xã hội, sản xuất, kinh doanh của Doanh nghiệp và công ty thành viên Định vị được hình ảnh, uy tín của Doanh nghiệp trong cộng đồng xã hội
2.7. Thiết kế và sản xuất các tài liệu tiếp thị, ấn phẩm quản cáo, công cụ truyền thông, tài liệu báo chí Có tài liệu tiếp thị, ấn phẩm quản cáo, công cụ truyền thông, tài liệu báo chí phục vụ hoạt động truyền thông và marketing của Ban
2.8. Thực hiện các kế hoạch quảng cáo đa phương tiện,  quay và dựng phim giới thiệu về Doanh nghiệp Lưu giữ được hình ảnh, sự kiện lịch sử của Tập đoàn và công ty thành viên
2.9. Sáng tạo ý tưởng, xây dựng, biên tập nội dung cho các ấn phẩm truyền thông theo các kênh truyền thông của Doanh nghiệp Biên tập được các nội dung 
2.10. Thiết lập, chăm sóc, phát triển mối quan hệ hợp tác với các cơ quan, tổ chức báo chí, truyền thông trong và ngoài nước Tạo mối quan hệ tốt đẹp giữa Doanh nghiệp với các cơ quan/ tổ chức báo chí, truyền thông
2.11.Đại diện ngôn luận chính của Doanh nghiệp và Công ty thành viên, là đầu mối xử lý các khủng hoảng phát sinh liên quan đến công tác báo chí, truyền thông của Doanh nghiệp Giảm thiểu thấp nhất các rủi ro phát sinh liên quan đến thương hiệu của Doanh nghiệp
3. Chỉ đạo công tác xây dựng, cập nhật, hoàn thiện, cải tiến phương pháp, quy trình, hệ thống tài liệu phục vụ hoạt động Ban Truyền thông và Marketing 5%Văn bản, tài liệu được phê duyệt, áp dụng hiệu quả trong hoạt động chuyên môn của Ban 
4. Tham vấn Lãnh đạo Doanh nghiệp/Công ty thành viên phương án, hoạt động truyền thông, marketing hiệu quả và phù hợp với từng đơn vị, dự án5%Đề xuất được các phương án truyền thông và marketing phù hợp với hoạt động chuyên môn của đơn vị, gia tăng hiệu quả truyền thông với chi phí sử dụng thấp nhất
5. Quản lý nhân sự Ban bao gồm:
- Chỉ đạo, giám sát hoạt động xây dựng mô tả công việc, chỉ tiêu đánh giá nhân viên, hồ sơ năng lực cán bộ nhân viên,..
- Phân công/ chỉ đạo nhân sự tham gia/ tham gia công tác tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, xét thưởng, kỷ luật,..cán bộ nhân viên trong Ban
5%- Có được hệ thống chức danh, mô tả công việc, hồ sơ năng lực cán bộ nhân viên, hệ thống chỉ tiêu đánh giá hợp lý, khoa học, phản ánh chính xác yêu cầu của đơn vị về nguồn lực, phục vụ công tác tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, khen thưởng,..của Ban.
- Đảm bảo có đủ nguồn nhân lực chất lượng phục vụ hiệu quả cho hoạt động của Ban. Tuân thủ quy trình, quy định, nội quy Doanh nghiệp có liên quan đến công tác khen thưởng, kỷ luật, tuyển dụng, đào tạo, đánh giá,..
6. Chỉ đạo thực hiện các báo cáo phân tích kết quả hoạt động, báo cáo chuyên môn của Ban định kỳ/ phát sinh5%Thông tin chính xác, được cập nhật kịp thời, đầy đủ dữ liệu.
Báo cáo gửi đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu
7. Thực hiện các công việc khác do Ban lãnh đạo Doanh nghiệp chỉ đạo/ phân công5%Hoàn thành công việc theo yêu cầu
IV. QUYỀN HẠN
1. Đại diện Doanh nghiệp làm việc với các đơn vị thành viên, khách hàng, đối tác trong phạm vi được phân công/ ủy quyền
2. Quyết định các nội dung liên quan đến hoạt động chuyên môn trong phạm vi được phân công phụ trách/ ủy quyền
3. Chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ đối với các công ty thành viên trong phạm vi chức năng, quyền hạn được phân công/ ủy quyền 
4. Có quyền yêu cầu các đơn vị cung cấp thông tin, hồ sơ, phối hợp thực hiện các nội dung công việc có liên quan đến hoạt động của Ban Truyền thông và Marketing/ chỉ đạo của Lãnh đạo Doanh nghiệp
5. Đề xuất khen thưởng, kỷ luật, nâng lương, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm... nhân sự thuộc phạm vi phụ trách
6. Các quyền hạn khác theo quy định về Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn MKT trong phạm vi phụ trách
V. TRÁCH NHIỆM
1. Chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của Ban Truyền thông và Marketing
2. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin báo cáo gửi Lãnh đạo Doanh nghiệp/ Công ty thành viên hoặc các báo cáo công bố ra bên ngoài (nếu có)
3. Bảo mật các thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, Truyền thông và Marketing theo Quy định của Doanh nghiệp
4. Thực hiện nội quy lao động và các quy định, quy chế quản trị nhân sự chung của Doanh nghiệp
5. Trách nhiệm khác tương ứng với phạm vi quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ của Ban Truyền thông và Marketing
VI. CÁC TIÊU CHUẨN VÀ YÊU CẦU
TIÊU CHUẨNYÊU CẦU
1. Bằng cấp, Chứng chỉTốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành báo chí, truyền thông, marketing, quản trị kinh doanh, kinh tế, tài chính, thương mại, ngoại thương … hoặc các chuyên ngành liên quan đến công việc được phân công. 
2. Kiến thức cần thiết- Am hiểu, có kiến thức kinh nghiệm, quan hệ tốt về Truyền thông - marketing
- Thành thạo và hiểu biết chuyên sâu về các công cụ Marketing online (SEO, SEM, Social media, Forum seeding, Email Marketing, Analytics,.) offline (TVC, báo chí, ...).
- Am hiểu các quy định về luật Quảng cáo, Truyền thông, Marketing
- Có kiến thức căn bản về thị trường bất động sản, nghỉ dưỡng, hiểu rõ các yếu tố tác động tới thị trường bất động sản, nghỉ dưỡng, Am hiểu về các sản phẩm BĐS, Du lịch của Doanh nghiệp là 1 lợi thế. 
- Có kiến thức căn bản về phân tích tài chính, kiến thức về xã hội, con người.
- Nắm vững các quy chế, quy định, quy trình có liên quan đến hoạt động Truyền thông và Marketing của Doanh nghiệp, hoạt động kinh doanh…
3. Kỹ năng cần thiết- Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức triển khai công việc
- Kỹ năng quản lý mục tiêu, quản lý thời gian, kiểm soát công việc.
- Kỹ năng lãnh đạo
- Kỹ năng quản lý nhân viên
- Kỹ năng tổng hợp, quan sát phân tích
- Kỹ năng quản trị rủi ro
- Kỹ năng giải quyết vấn đề
- Kỹ năng thuyết phục, thuyết trình, giao tiếp, truyền động lực và cảm hứng…
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh Thành thạo các kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết
- Vi tínhSử dụng thành thạo máy tính, word, excel,…
4. Kinh nghiệm8 - 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Truyền thông - marketing, trong đó ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại các Doanh nghiệp trong lĩnh vực Bất động sản, Nghỉ dưỡng, Sân Golf….
5. Thái độTrách nhiệm, có tầm nhìn bao quát, cẩn trọng, khách quan, chuyên nghiệp.
6. Sức khỏeTốt
7. Khác- Làm việc tốt trong môi trường áp lực, cường độ cao. 
- Có thể đi công tác, làm việc thêm giờ theo yêu cầu công việc

Cùng tham gia cộng đồng hỏi đáp về chủ đề Nhân sự - Hành chính

Thảo luận 0 câu trả lời
Lượt xem 54 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay

0 Bình luận

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội