Sabrina
Sabrina
Thảo luận 0 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 62 lượt xem

Cách xây dựng mô tả công việc (JD) vị trí Trưởng Phòng Marketing Thương hiệu

Jul 19 2022
Chức danh/vị trí công việc     Trưởng Phòng Marketing Thương hiệuPhòng Ban: Phòng MKT TH/ Ban TT&MKT
Địa điểm làm việcTại địa chỉ doanh nghiệp chỉ định
Loại hợp đồng lao độngXác định thời hạn/không xác định thời hạn theo quy định của Công ty
Báo cáo trực tiếp cho: Phó Ban Thường trực/Trưởng Ban TT&MKT
Quy trình công việc liên quan: 1. Quy trình giám sát sử dụng Bộ nhận diện thương hiệu Doanh nghiệp
2. Quy trình xây dựng và triển khai kế hoạch Marketing - Truyền thông.
3. Quy trình triển khai các hoạt động tài trợ của Doanh nghiệp
4. Các quy chế, quy trình, quy định có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện kiểm soát các đơn vị
Quan hệ công việc:                     Bên trongBên ngoài
Các Phòng/Ban, công ty thành viên của Doanh nghiệp 
II. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC
Tổ chức hoạt động marketing thương hiệu của Doanh nghiệp và công ty thành viên nhằm mục tiêu:
1. Nhận diện và phân tích được vị thế thương hiệu, mức độ hài lòng của khách hàng mục tiêu về sản phẩm dịch vụ của Doanh nghiệp và các công ty thành viên.
2. Xây dựng được kế hoạch và chiến lược phát triển thương hiệu nhăm tối đa hóa hình ảnh của Doanh nghiệp đến công chúng.
3. Thiết kế được bộ nhận diện thương hiệu tiêu chuẩn của Doanh nghiệp và đồng nhất trong toàn hệ thống các công ty trực thuộc Doanh nghiệp
4. Tìm kiếm được các chương trình tài trợ phát triển được thương hiệu của Doanh nghiệp.
5. Tổ chức thành công các sự kiện quảng bá thương hiệu, sự kiện hợp tác đối tác, chương trình tại trợ tại địa phương của các đơn vị.
III. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ                                                    TỶ TRỌNG (%)KẾT QUẢ CẦN ĐẠT ĐƯỢC 
1. Xây dựng kế hoạch hoạt động của Phòng Marketing Thương hiệu trong ngắn hạn và dài hạn5%Kế hoạch hoạt động khả thi, dự toán được nguồn lực, thời gian, ngân sách hoạt động, thể hiện đầy đủ các hạng mục chức năng, nhiệm vụ Phòng KSTT
Kế hoạch được Lãnh đạo ban phê duyệt trước khi triển khai thực hiện
2. Phân công, giám sát, báo cáo kết quả công việc của Phòng bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:65%Đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc của Phòng theo cam kết/ kế hoạch đã duyệt
2.1 Thực hiện nghiên cứu và phân tích thị trường, lập báo cáo phân tích thông tin về thị trường, đối thủ cạnh tranh và cung cấp thông tin đầu vào cho các bộ phận kinh doanh Có được báo cáo đánh giá và tìm kiếm được các xu hướng và cơ hội kinh doanh trên thị trường, đánh giá được mức độ hài lòng của khách hàng đối với thương hiệu Doanh nghiệp
2.2 Xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu, thực hiện giám sát và phối hợp triển khai sau khi được phê duyệt. Tối đa hóa hình ảnh FLC trong công chúng cũng như truyền tải đúng thông điệp, giá trị cốt lõi, mục tiêu của Doanh nghiệp đến các nhóm khách hàng mục tiêu.
2.3 Phụ trách quản lý Bộ nhận diện thương hiệu chuẩn (CI) của Doanh nghiệp; Phối hợp với các Khối/Ban/Đơn vị để kiểm soát hình ảnh thống nhất trên toàn hệ thống. Đảm bảo có hệ thống nhận diện tiêu chuẩn và thống nhất trong toàn Doanh nghiệp
2.4 Tìm kiếm, đánh giá và đề xuất tham gia các giải thưởng trong và ngoài nước cho Doanh nghiệp, Ban Lãnh đạo Doanh nghiệp; Phối hợp hỗ trợ tìm kiếm giải thưởng cho các Đơn vị Tìm kiếm được các chương trình tài trợ phát triển được thương hiệu của Doanh nghiệp.
3. Tổ chức soạn thảo, cập nhật tài liệu, văn bản, quy trình, quy chế liên quan đến hoạt động của Phòng10%Đảm bảo đáp ứng được về chất lượng văn bản và hiệu quả quản trị của văn bản
4. Quản lý nhân sự của Phòng: xây dựng hệ thống tài liệu và tham gia công tác tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật nhân sự thuộc Phòng.10%Đảm bảo có đủ nguồn nhân lực chất lượng phục vụ hiệu quả cho hoạt động của Phòng. Tuân thủ quy trình, quy định, nội quy Doanh nghiệp có liên quan đến công tác khen thưởng, kỷ luật, tuyển dụng, đào tạo, đánh giá,..
5. Thực hiện báo cáo kết quả hoạt động/báo cáo chuyên môn của Phòng định kỳ/phát sinh 5%Thông tin chính xác, được cập nhật kịp thời, đầy đủ dữ liệu.
Báo cáo gửi đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu
6. Các nhiệm vụ được giao khác theo phân công của cấp trên5%Hoàn thành công việc theo yêu cầu
IV. QUYỀN HẠN
1. Quyết định các nội dung liên quan đến hoạt động chuyên môn trong phạm vi được phân công phụ trách/ ủy quyền
2. Có quyền yêu cầu các đơn vị cung cấp thông tin, hồ sơ, phối hợp thực hiện các nội dung công việc có liên quan đến hoạt động của Phòng MKT TH/ chỉ đạo của Lãnh đạo Doanh nghiệp
3. Đề xuất khen thưởng, kỷ luật, nâng lương, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm... nhân sự thuộc phạm vi phụ trách.
4. Các quyền hạn khác theo quy định về Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn MKT TH trong phạm vi phụ trách.
V. TRÁCH NHIỆM
1. Chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động các phòng/ bộ phận/ lĩnh vực được phân công phụ trách.
2. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin báo cáo gửi Lãnh đạo Ban TT&MKT.
3. Bảo mật các thông tin theo Quy định của Doanh nghiệp.
4. Thực hiện nội quy lao động và các quy định, quy chế quản trị nhân sự chung của Doanh nghiệp.
5. Trách nhiệm khác tương ứng với phạm vi quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ thuộc phạm vi được phân công phụ trách.
VI. CÁC TIÊU CHUẨN VÀ YÊU CẦU
TIÊU CHUẨNYÊU CẦU
1. Bằng cấp, Chứng chỉ- Tốt nghiệp Đại học trở lên các trường Báo chí, Ngoại thương, Kinh tế, Ngoại giao, Ngoại ngữ.
2. Kiến thức cần thiết- Am hiểu sâu sắc về lĩnh vực Marketing Thương hiệu, Quản trị thương hiệu, Kế hoạch chiến lược.
- Có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm về Marketing, hình ảnh.
- Nắm vững các quy chế, quy định, quy trình có liên quan của Doanh nghiệp và Ban TT&MKT.
3. Kỹ năng cần thiết- Kỹ năng tổng hợp, phân tích.
- Kỹ năng quản lý và làm việc nhóm.
- Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức triển khai công việc.
- Kỹ năng đào tạo và tuyển dụng nhân sự.
- Kỹ năng khác: Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng thuyết trình; Kỹ năng giải quyết vấn đề; …
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh Giao tiếp thành thạo.
- Vi tínhTin học văn phòng (Word, Excel, Microsoft proiect, …)
4. Kinh nghiệmTừ 03 - 05 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí và công ty có quy mô tương đương. Ưu tiên có kinh nghiệm tại các Doanh nghiệp/Tập đoàn có quy mô tương đương trong lĩnh vực Đầu tư tài chính đa ngành, BĐS, tài chính - ngân hàng.
5.Thái độ trong công việcTrung thực, trách nhiệm, cẩn trọng, khách quan, chuyên nghiệp. 
6. Sức khỏeTốt
7. Khác- Có thể đi công tác.
- Làm việc thêm giờ khi có yêu cầu giải quyết công việc gấp, khẩn…
- Chịu áp lực, cường độ làm việc cao.

Cùng tham gia cộng đồng hỏi đáp về chủ đề Nhân sự - Hành chính

Thảo luận 0 câu trả lời
Lượt xem 62 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay

0 Bình luận

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội