Cách xây dựng mô tả công việc (JD) vị trí Trưởng phòng Tổ chức sự kiện

Chức danh/vị trí công việc      Trưởng phòng Tổ chức sự kiệnPhòng Ban: Phòng BC/Ban TT
Địa điểm làm việcDo doanh nghiệp chỉ định
Loại hợp đồng lao độngXác định thời hạn/không xác định thời hạn theo quy định của Công ty
I. THÔNG TIN CHUNG
Báo cáo trực tiếp cho: Trưởng/Phó Ban Truyền thông & Marketing
Qui trình công việc liên quan: 1. Quy trình Tổ chức sự kiện
2. Quy trình Truyền thông nội bộ
3. Quy trình triển khai các hoạt động tài trợ
4. Các quy chế, quy trình, quy định có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các công việc Tổ chức sự kiện 
Quan hệ công việc:                     Bên trongBên ngoài
Các Phòng/Ban, công ty thành viên của Doanh nghiệpCác đơn vị, các NCC, nhà thầu, đối tác bên ngoài
II. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC
Tổ chức các sự kiện của Doanh nghiệp và Công ty thành viên đảm bảo các mục tiêu:
1. Tổ chức thành công các sự kiện phục vụ cho các hoạt động truyền thông nội bộ và trách nhiệm xã hội, kinh doanh khách sạn, bao gồm sự kiện khởi công, khai trương, dịch vụ, các sự kiện của Doanh nghiệp;
2. Xây dựng hình ảnh và thương hiệu của Doanh nghiệp trong CBNV, cộng đồng, xã hội; đảm bảo cam kết phát triển bền vững – phát triển văn hóa, xã hội, môi trường ... bên cạnh mục tiêu phát triển kinh tế của Doanh nghiệp thông qua triển khai thực hiện các hoạt động CSR;
3. Tăng sự kết nối, thúc đẩy quá trình giao tiếp thông tin trong Doanh nghiệp, cải thiện sự hợp tác, tăng hiệu suất làm việc, hỗ trợ cho văn hóa doanh nghiệp được định hình và cải thiện hành vi của các cá nhân đề phù hợp với văn hóa doanh nghiệp.
III. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ                                                    TỶ TRỌNG (%)KẾT QUẢ CẦN ĐẠT ĐƯỢC 
1. Xây dựng kế hoạch hoạt động của Phòng TCSK ngắn hạn và dài hạn5%Kế hoạch hoạt động khả thi, dự toán được nguồn lực, thời gian, ngân sách hoạt động, thể hiện đầy đủ các hạng mục chức năng, nhiệm vụ của phòng
Kế hoạch được Lãnh đạo ban phê duyệt trước khi triển khai thực hiện
2. Phân công, giám sát, báo cáo kết quả công việc của Phòng bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:75%Hoàn thành công việc theo mục tiêu/ yêu cầu được phê duyệt/ phân công
2.1. Tổ chức các sự kiện phục vụ cho các hoạt động truyền thông nội bộ và trách nhiệm xã hội, kinh doanh khách sạn, bao gồm sự kiện khởi công, khai trương, dịch vụ, các sự kiện của Doanh nghiệp; Đảm bảo các sự kiện được tổ chức thanh công, tăng cường nhận diện thương hiệu, hình ảnh, sản phẩm, dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp
2.2. Xây dựng ý tưởng chủ đạo theo yêu cầu của từng chương trình sự kiện phục vụ cho thương hiệu Tập đoàn và các hoạt động kinh doanh khách sạn; dịch vụ, sản phẩm của Doanh nghiệp.  
2.3. Triển khai thực hiện các hoạt động CSR nhằm xây dựng hình ảnh và thương hiệu của Doanh nghiệp trong CBNV, cộng đồng, xã hội;  Đảm bảo cam kết phát triển bền vững – phát triển văn hóa, xã hội, môi trường ... bên cạnh mục tiêu phát triển kinh tế của Doanh nghiệp;
2.4. Thiết lập, xây dựng, phát triển và quản trị hệ thống các kênh truyền thông nội bộ và công cụ truyền thông nội bộ, nâng cao hiệu quả tương tác, giao tiếp, chia sẻ ... giữa CBNV và giữa CBNV với Lãnh đạo…; Tăng sự kết nối, thúc đẩy quá trình giao tiếp thông tin trong Doanh nghiệp, cải thiện sự hợp tác, tăng hiệu suất làm việc, hỗ trợ cho văn hóa doanh nghiệp được định hình và cải thiện hành vi của các cá nhân đề phù hợp với văn hóa doanh nghiệp;
2.5. Tổ chức các chuỗi sự kiện thường niên mang đậm dấu ấn Doanh nghiệp và gắn kết mọi thành viên trong Doanh nghiệp thể hiện được giá trị cốt lõi của Doanh nghiệp; Tổ chức định kỳ các sự kiện thể thao, văn hóa, văn nghệ, kiến thức, tài năng … nội bộ 
3. Tổ chức soạn thảo, cập nhật tài liệu, văn bản, quy trình, quy chế liên quan đến hoạt động của Phòng/ Ban5%Đảm bảo đáp ứng được về chất lượng văn bản và hiệu quả quản trị của văn bản
4. Quản lý nhân sự của Phòng:   xây dựng hệ thống tài liệu và tham gia công tác tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật nhân sự thuộc Phòng.5%Đảm bảo có đủ nguồn nhân lực chất lượng phục vụ hiệu quả cho hoạt động của Phòng. Tuân thủ quy trình, quy định, nội quy Doanh nghiệp có liên quan đến công tác khen thưởng, kỷ luật, tuyển dụng, đào tạo, đánh giá,..
5. Thực hiện báo cáo kết quả hoạt động/báo cáo chuyên môn của Phòng định kỳ/phát sinh 5%Thông tin chính xác, được cập nhật kịp thời, đầy đủ dữ liệu.
Báo cáo gửi đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu
6. Các nhiệm vụ được giao khác theo phân công của cấp trên5%Hoàn thành công việc theo yêu cầu
IV. QUYỀN HẠN
1. Quyết định các nội dung liên quan đến hoạt động chuyên môn trong phạm vi được phân công phụ trách/ ủy quyền
2. Có quyền yêu cầu các đơn vị cung cấp thông tin, hồ sơ, phối hợp thực hiện các nội dung công việc có liên quan đến hoạt động của Phòng Báo chí/ chỉ đạo của Lãnh đạo Doanh nghiệp
3. Đề xuất khen thưởng, kỷ luật, nâng lương, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm... nhân sự thuộc phạm vi phụ trách
4. Đề xuất chính sách dành cho Quan hệ báo chí
V. TRÁCH NHIỆM
1. Chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của Phòng Báo chí.
2. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin báo cáo gửi Lãnh đạo Ban Truyền thông - Marketing
3. Bảo mật các thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh theo Quy định của Doanh nghiệp
4. Thực hiện nội quy lao động và các quy định, quy chế quản trị nhân sự chung của Doanh nghiệp
5. Trách nhiệm khác tương ứng với phạm vi quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ thuộc phạm vi được phân công phụ trách
VI. CÁC TIÊU CHUẨN VÀ YÊU CẦU
TIÊU CHUẨNYÊU CẦU
1. Bằng cấp, Chứng chỉTốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Truyền thông - Báo chí; Quản trị kinh doanh; Thương mại; Tài chính.
2. Kiến thức cần thiết- Am hiểu các quy định về luật Quảng cáo, Truyền thông, Marketing
- Có kiến thức căn bản về thị trường bất động sản, hiểu rõ các yếu tố tác động tới thị trường bất động sản
- Có kiến thức căn bản về phân tích tài chính
- Có kiến thức chung về sản phẩm BĐS, Du lịch của Doanh nghiệp. 
3. Kỹ năng cần thiết- Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và điều hành.
- Kỹ năng tạo ảnh hưởng, truyền động lực, cảm hứng và khích lệ nhân viên
- Kỹ năng quản lý mục tiêu và quản lý thời gian và kiểm soát công việc
- Kỹ năng đào tạo và báo cáo
- Khả năng giải quyết vấn đề, Lập kế hoạch, phân tích đánh giá vấn đề.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh Giao tiếp cơ bản
- Vi tínhThành thạo Tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint, Outlook…)
4. Kinh nghiệmCó ít nhất 5 năm kinh nghiệm vị trí tương đương tại các Doanh nghiệp/Tập đoàn trong lĩnh vực Bất động sản, Nghỉ dưỡng, sân Golf … là một lợi thế.
5.Thái độ trong công việcTrung thực, trách nhiệm, nỗ lực vượt trội, sáng tạo, hiệu quả và vì lợi ích của các bên.
6. Sức khỏeTốt
7. Khác- Có thể đi công tác.
- Làm việc thêm giờ khi có yêu cầu giải quyết công việc gấp, khẩn…
- Chịu áp lực, cường độ làm việc cao

Top khóa học cùng chủ đề bài viết được học viên lựa chọn nhiều

0/5 - (0 bình chọn)

0/5 - (0 bình chọn)

0 thảo luận

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông