Hướng dẫn trình bày biểu đồ điểm trên Power BI

Nội dung được viết bởi Đỗ Thúy Quỳnh

Biểu đồ điểm

Biểu đồ điểm hay còn gọi là biểu đồ phân tán (tiếng anh là Scatter chart) là một đồ thị biểu hiện mối tương quan giữa nguyên nhân và kết quả hoặc giữa các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng.

Biểu đồ được dựng bởi các điểm theo tọa độ toán học để xác định mối tương quan giữa hai biến. Hai bộ dữ liệu được vẽ trên đồ thị, với trục tung Y được sử dụng cho biến được dự đoán (còn được gọi là biến phụ thuộc) và trục hoành X được sử dụng cho biến dùng để đưa ra dự đoán (còn gọi là biến độc lập). Sau khi xác định được mối tương quan này ta có thể dự đoán kết quả của biến phụ thuộc dựa trên số đo của biến độc lập.

Biểu đồ điểm được sử dụng khi ta có nhiều cặp dữ liệu (biến) và cần xác định xem chúng có liên quan với nhau hay không. Giữa chúng liên quan nhiều hay ít.

Một trong những công cụ dùng để phân tích và trình bày dữ liệu hiệu quả nhất hiện nay là Power BI. Cho phép người dùng trực quan hóa dữ liệu một cách nhanh chóng và đơn giản. Trong bài này, Gitiho sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo và định dạng biểu đồ điểm (hay còn gọi là biểu đồ phân tán) một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.

Cách tạo biểu đồ điểm trên Power BI

Chúng ta có 2 cách tạo biểu đồ điểm đơn giản và dễ dàng trên Power Bi. Tùy theo tình huống cụ thể khi đang thao tác, ta chọn một cách phù hợp nhất.

Trong ví dụ cụ thể này, chúng ta dùng các số liệu liên quan đến mảng Doanh số bán hàng để làm minh họa chi tiết. Bạn hoàn toàn có thể áp dụng cách tương tự cho bất kỳ số liệu của lĩnh vực nào để tạo ra biểu đồ điểm theo nhu cầu cụ thể của bản thân.

Cách thứ nhất

Để tạo biểu đồ điểm trên Power BI, đầu tiên ta kéo và thả Doanh số bán hàng (Sales Amount) từ mục Fields vào khu Values. Power BI sẽ tự động tạo cho chúng ta một biểu đồ hình cột như hình minh họa dưới đây.

Hướng dẫn trình bày biểu đồ điểm trên Power BI

Nhấn vào biểu tượng của biểu đồ điểm (Scatter Chart) dưới mục Visualization. Power BI sẽ tự động chuyển đổi biểu đồ hình cột thành biểu đồ điểm cho chúng ta.

Hướng dẫn trình bày biểu đồ điểm trên Power BI

Tới đây chúng ta thêm bảng dữ liệu Mã bưu điện (Postal code) vào mục Details.

Hướng dẫn trình bày biểu đồ điểm trên Power BI

Tiếp theo ta thêm bảng Số lượng đơn hàng (Order quantity) vào mục Y-Axis. Bây giờ thì ta có thể thấy một biểu đồ điểm đã được hình thành tương đối rõ ràng.

Hướng dẫn trình bày biểu đồ điểm trên Power BI

Tới đây ta có thể thực hiện vài thao tác định dạng nhanh cho biểu đồ điểm này. Biểu đồ đã trở nên bắt mắt hơn.

Hướng dẫn trình bày biểu đồ điểm trên Power BI

Cách thứ hai

Đầu tiên ta nhấn chuột vào biểu tượng của biểu đồ điểm (Scatter Chart) dưới mục Visualization. Giống như hình minh họa dưới đây. Lúc này Power BI sẽ tự động tạo cho chúng ta một biểu đồ điểm theo dữ liệu giả định.

Hướng dẫn trình bày biểu đồ điểm trên Power BI

Để thêm dữ liệu vào cho biểu đồ điểm trên Power BI, ta thêm vào đó các trường cần thiết:

- Details: Cột dữ liệu đại diện cho các điểm trên biểu đồ

- Legend: Cột dữ liệu chi tiết

- X-Axis: Cột đại diện cho trục hoành

- Y-Axis: Cột đại diện cho trục tung

- Size: Xác định cột mà nó đại diện cho kích cỡ của các điểm

- Color Saturation: Bất kỳ giá trị số nào sẽ được xác định tương ứng với màu sắc của điểm.

Ở đây chúng ta kéo bảng Doanh số bán hàng (Sales amount) từ mục Fields tới mục X-Axis và bảng Số lượng đơn hàng (Order quantity) tới mục Y-Axis.

Hướng dẫn trình bày biểu đồ điểm trên Power BI

Tiếp theo ta thêm Tên quốc gia (English Country Region Name) vào mục Details. Bạn có thể thực hiện thao tác kéo chuột và thả hoặc đơn giản hơn là tích vào ô trống ngay trước tên bảng English Country Region Name.

Hướng dẫn trình bày biểu đồ điểm trên Power BI

Tới đây ta thêm Nghề nghiệp khách hàng (Customer English Occupation) vào mục Legend. Lúc này ta di chuột đến bất kỳ điểm nào trên hình tròn đều sẽ hiển thị một nhãn chú thích ghi thông tin chi tiết về Quốc gia (country), Ngành nghề (occupation), Doanh số bán hàng (Sales amount) và Tổng chi phí sản phẩm (total product cost).

Hướng dẫn trình bày biểu đồ điểm trên Power BI

Để minh họa cho các sử dụng mục Size khi tạo biểu đồ điểm trên Power BI, ta sẽ xóa Ngành nghề (English Occupation) khỏi mục Legend. Rồi ta thêm Số lượng đơn hàng (order quantiy) vào mục Size.

Từ hình minh họa dưới đây chúng ta có thể thấy kích cỡ của các hình tròn này đã thay đổi theo số lượng đơn hàng.

Hướng dẫn trình bày biểu đồ điểm trên Power BI

Để minh họa cho cách sử dụng mục Color Saturation, ta sẽ thêm bảng Doanh số bán hàng (Sales amount) vào mục Color Saturation. Từ hình dưới đây chúng ta có thể thấy màu sắc của mỗi hình tròn đã được thay đổi theo doanh số bán hàng nhiều hay ít.

Hướng dẫn trình bày biểu đồ điểm trên Power BI

Tới đây ta thực hiện vài thao tác định dạng để có biểu đồ điểm dễ nhìn hơn.

Hướng dẫn trình bày biểu đồ điểm trên Power BI

Qua phần trên chúng ta đã biết được 2 cách tạo biểu đồ điểm Scatter Chart nhanh chóng và dễ dàng. Tuy nhiên để có một biểu đồ điểm đẹp mắt, dễ nhìn, dễ phân tích và chuyên nghiệp thì ta cần thực hiện thao tác định dạng cho biểu đồ.

Trong phần tiếp theo đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách để khiến biểu đồ trở nên cuốn hút hơn.

Định dạng biểu đồ điểm trên Power BI

Định dạng biểu đồ điểm bao gồm các thao tác định dạng các điểm phân tán, màu sắc, định dạng tiêu đề, vị trí tiêu đề, chi tiết trục tung, trục hoành, màu dữ liệu và nền của biểu đồ,... Chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết từng bước thực hiện mỗi thao tác này qua phần dưới đây.

Trong ví dụ dưới đây sử dụng các số liệu cùng biểu đồ đã thực hiện ở phần trên để minh họa chi tiết.

Định dạng chung

Đầu tiên chúng ta nhấn vào biểu tượng hình con lăn (Format) để xuất hiện một danh sách các tùy chọn cho phép ta định dạng lại biểu đồ điểm. Giống như hình dưới đây:

Hướng dẫn trình bày biểu đồ điểm trên Power BI

Chúng ta sử dụng mục General này để thay đổi thông tin chung của biểu đồ,

Hướng dẫn trình bày biểu đồ điểm trên Power BI

Trong mục này ta có:

- Data Volume: Khối lượng dữ liệu.

- Chart Responsiveness: Đáp ứng.

- X Position: vị trí trục X.

- Y Positon: vị trí trục Y.

- Width: Độ rộng biểu đồ

- Height: Chiều cao biểu đồ.

- Alt text: Văn bản thay thế

- Lấy mẫu cường độ cao: ta có thể chuyển trạng thái On hoặc Off tùy nhu cầu.

Như trong hình minh họa này chúng ta đã thay đổi các thông số cần thiết của mục này để biểu đồ điểm hiển thị như hình bên.

Định dạng trục hoành

Lúc này ta nhấn chuột vào mục X-Axis để hiển thị doanh sách các tùy chọn nhỏ hơn cho phép định dạng lại trục ngang hoặc trục X của biểu đồ. Trong phần này chúng ta cần đặc biệt chú ý tới giá trị bắt đầu và giá trị kết thúc.

Hướng dẫn trình bày biểu đồ điểm trên Power BI

- Scale type: chọn quy mô

- Start: giá trị bắt đầu

- End: giá trị kết thúc

- Color: đổi màu sắc của trục X

- Text size: cỡ chữ của chú thích trên trục X

- Font family: kiểu chữ của chú thích trên trục X

- Display unit: đơn vị hiển thị, ta có thể chọn tự động hoặc không hiển thị, hiển thị hàng nghìn, hàng triệu, hàng tỷ, nghìn tỷ.

- Values decimal: lấy bao nhiêu số thập phân sau dấu phẩy.

Trong ví dụ minh họa này chúng ta đã đổi màu của trục X thành màu nâu, cỡ chữ là 19 và kiểu chữ là Din.

Tới đây chúng ta tiếp tục định dạng cho Tiêu đề của trục X bằng cách chuyển trạng thái Title từ Off thành On, để bật hiển thị tiêu đề. Như trong hình dưới đây.

Hướng dẫn trình bày biểu đồ điểm trên Power BI

Các tùy chỉnh trong này gồm có:

- Style: chỉ hiển thị tiêu đề.

- Title color: cho phép thay đổi màu sắc của tiêu đề trục hoành. Trong này chúng ta chọn màu xanh lá cây để minh họa.

- Axis title: nhập ở đây tên tiêu đề muốn thay đổi. Trong ví dụ này ta đã đổi tên từ SalesAmount thành Sales Amount để dễ nhìn hơn.

- Title text size: cỡ chữ của tiêu đề trục hoành. Chúng ta có thể để cỡ chữ là 25 để hiển thị rõ nhìn hơn.

- Font family: kiểu chữ của tiêu đề. Ví dụ ở đây là Cambria.

- Gridlines: cho phép ta hiển thị hoặc ẩn đường lưới của đồ thị. Để hiển thị ta chuyển trạng thái của Gridlines thành On, và ngược lại.

- Color: dùng để đổi màu sắc đường lưới.

- Stroke width: độ dày của nét vẽ đường lưới

- Line style: kiểu đường lưới có thể là nét liền, đường chấm liền, đường ngắt quãng...

Định dạng trục tung

Chúng ta nhấn chuột vào mục Y-Axis, lúc này một danh sách các tùy chọn sẽ xuất hiện cho phép ta định dạng lại trục dọc của biểu đồ.

Hướng dẫn trình bày biểu đồ điểm trên Power BI

- Position: vị trí của trục tung, ta có thể chọn đặt bên trái hoặc bên phải.

- Scale type: loại quy mô

- Start: giá trị bắt đầu

- End: giá trị kết thúc

- Color: màu sắc của chú thích trên trục tung.

- Text size: cỡ chữ của số và chú thích trên trục tung.

- Font family: kiểu chữ của các chú thích trên trục tung.

- Display unit: đơn vị hiển thị, ta có thể chọn tự động, hàng nghìn, hàng triệu, hàng tỷ, nghìn tỷ.

- Values decimal: chữ số thập phân cho giá trị.

Như trong hình trên chúng ta đã thay đổi giá trị bắt đầu thành 2000 và giá trị kết thúc là 25000. Chú thích được đổi thành màu nâu, cỡ chữ là 18.

Tới đây chúng ta thay đổi tên tiêu đề của trục tung bằng cách chuyển trạng thái Title từ Off thành On. Như hình dưới đây.

Hướng dẫn trình bày biểu đồ điểm trên Power BI

- Style: theo mặc định thì ô này sẽ có một tùy chọn chỉ hiển thị tiêu đề.

- Title color: màu tiêu đề trục tung

- Axis title: chúng ta nhập vào đây tên tiêu đề trục tung mà ta cần.

- Title text size: cỡ chữ tiêu đề

- Font family: kiểu chữ của tiêu đề.

- Gridlines: Cho phép ta bật hiển thị hoặc tắt đi các đường lưới trục dọc. Để bật hiển thị ta chuyển trạng thái của Gridlines từ Off thành On.

- Color: chỉnh sửa màu của đường lưới

- Stroke width: độ dày nét vẽ đường lưới.

- Line Style: kiểu đường lưới có thể là nét liền, đường dấu chấm, đường dấu gạch ngang.

Như trong hình minh họa trên chúng ta đã đổi tên tiêu đề trục tung từ OrderQuantity thành Order Quantity (số đơn hàng) cho dễ nhìn. Màu tiêu đề là màu xanh lá cây, cỡ chữ là 24 và kiểu chữ là Cambria. Tới đây ta đã đổi màu đường lưới dọc thành màu vàng và kiểu đường là đường gạch nối.

Định dạng màu dữ liệu

Lúc chúng ta tạo biểu đồ điểm ở trên thì đã thêm bảng Doanh số bán hàng màu mục Color Saturation và đó là lý do vì sao ta thấy màu dữ liệu được phân chia đậm nhạt.  Cho nên ta sẽ thay đổi màu Minimum, Center và Maximum thành màu chúng ta cần.

Hướng dẫn trình bày biểu đồ điểm trên Power BI

Định dạng hình khối 

Để định dạng hình khối của các điểm phân tán trên biểu đồ ta nhấn chuột chọn mục Shapes. 

Theo thiết lập ban đầu của Power BI thì các điểm phân tán trên biểu đồ sẽ được trình bày ở dạng các hình tròn.

Chúng ta có thể thay đổi thiết lập này giống như trong hình dưới đây, đổi Make shape thành Diamond để các điểm phân tán thay đổi hình dạng.

Hướng dẫn trình bày biểu đồ điểm trên Power BI

- Size: tùy chỉnh kích cỡ.

- Marker shapes: chọn hình dáng các điểm phân tán mà ta muốn.

Định dạng hình nền

Chúng ta sử dụng mục Plot Area này để thêm ảnh nền theo ý muốn của chúng ta cho biểu đồ. Để minh họa thì ở đây ta đã thêm một ảnh có hình và chữ là logo của Gitiho làm hình nền.

Hướng dẫn trình bày biểu đồ điểm trên Power BI

Thao tác thực hiện rất đơn giản, ta chỉ cần nhấn chuột chọn ảnh từ thư mục, đợi tải lên. Tiếp theo chọn độ trong suốt của hình nền, nên để ở mức thấp để tránh việc hình nền của nổi bật át mất đồ thị.

Định dạng chú thích các danh mục

Chúng ta thực hiện thao tác định dạng các chú thích cho danh mục trên các điểm phân tán của biểu đồ bằng cách nhấn chuột chọn mục Category labels. Ở đây ta chuyển đổi trạng thái của Category labels từ Off thành On để hiển thị chú thích.

Hướng dẫn trình bày biểu đồ điểm trên Power BI

- Color: màu của chú thích

- Text size: cỡ chữ của chú thích

- Font family: kiểu chữ của chú thích

- Show background text: hiển thị màu nền cho chú thích.

Trong hình minh họa này chúng ta đã thực hiện các thao tác định dạng là đổi màu chú thích thành màu tím, cỡ cữ là 15 và kiểu chữ là DIN. Bạn hoàn toàn có thể thêm màu nền cho các dòng chú thích này.

Thêm viền cho điểm phân tán 

Khi ta chuyển đổi trạng thái của Color Border từ Off thành On, đồng nghĩa với việc ta bật hiển thị đường viền cho hình tròn (hoặc bất kỳ hình dạng nào mà ta chọn).

Định dạng tiêu đề

Để định dạng tiêu đề của biểu đồ ta nhấn chuột chọn Title, chuyển trạng thái của Title từ Off thành On để bật hiển thị.

Hướng dẫn trình bày biểu đồ điểm trên Power BI

- Title text: gõ tên tiêu đề mà ta muốn hiển thị cho biểu đồ.

- Font color: màu tiêu đề

- Background color: màu nền của tiêu đề.

- Alignment: căn giữa, căn phải hoặc căn trái cho tiêu đề.

- Text size: cỡ chữ của tiêu đề

- Font family: kiểu chữ của tiêu đề.

Như trong hình minh họa của phần này, chúng ta đã định dạng lại cho tiêu đề của biểu đồ. Ghi tên tiêu đề là Sale Amount and Order Quantity by Country Name (Doanh số bán hàng và số lượng đơn hàng theo tên quốc gia). Màu tiêu đề được chọn là màu xanh lá cây, cỡ chữ là 25, kiểu chữu là Georgia, tiêu đề được căn giữa. Nếu muốn bạn cũng có thể thêm màu nền cho tiêu đều của mình.

Định dạng màu nền biểu đồ và thêm khung

Ta có thể thêm màu nền cho biểu đồ của ta bằng cách chuyển đổi trạng thái Background thành On. Để minh họa thì ta sẽ đổi màu nền thành màu vàng với độ trong suốt là 40%.

Tương tự, để thêm khung cho biểu đồ ta chuyển trạng thái của Border từ Off thành On.

Hướng dẫn trình bày biểu đồ điểm trên Power BI

Định dạng màu dữ liệu

Nếu như bạn cần thiết kế biểu đồ điểm mà không muốn đặt định dạng giá trị nào cho màu sắc, tức là mục Color Saturation, thì phần Data colors sẽ hiển thị cho bạn các tùy chọn sau. Theo mặc định Power BI sẽ để màu ngẫu nhiên và bạn có thể thay đổi chúng theo yêu cầu của mình.

Hướng dẫn trình bày biểu đồ điểm trên Power BI

Vậy là chúng ta đã biết cách trình bày một biểu đồ điểm đẹp, dễ phân tích và chuyên nghiệp rồi.

Có thể bạn sẽ cần:

Hướng dẫn trình bày đồ thị dải Ribbon Chart trong Power BI

Hướng dẫn trình bày biểu đồ vùng xếp chồng Stacked Area Chart trên Power BI

Deal lớn - Giá hời!

Gitiho giảm giá khóa học Hạch toán Kế toán căn bản (Nguyên lý kế toán), dành cho người mới bắt đầu học về kế toán hoặc không còn nhớ về định khoản kế toán.

Giá gốc của khóa học là 699K, hiện đang được giảm còn 299K! Nhập thêm mã code KETOAN49K để sở hữu khóa học chất lượng chỉ 49K!

Thời hạn áp dụng chỉ đến 01/06 - Nhấn vào banner bên dưới để tìm hiểu thêm!

0/5 - (0 bình chọn)

0/5 - (0 bình chọn)

0 thảo luận

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông