@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông

Nội dung khóa học

Nội dung khóa học
5 Chương, 118 phút

Chương 1: CÔNG THỨC TĂNG SỐ THẦN THÁNH

 • 1. Công thức ảnh hưởng trực tiếp tới doanh số 14:02
 • 2. [Yếu tố ảnh hưởng] Số lượng khách hàng đến 07:21
 • 3. [Công cụ] Đo lượng khách hàng vào cửa hàng 08:17
 • 4. [Yếu tố ảnh hưởng] Tỉ lệ mua hàng 05:47
 • 5. [Yếu tố ảnh hưởng] Giá trị trung bình đơn hàng 03:58
 • 6. [Yếu tố ảnh hưởng] Tần suất mua hàng 05:21
 • 7. [Công cụ] Đo tần suất mua hàng của khách hàng 04:56
 • 8. Tổng kết kiến thức cuối Chương 1

Chương 2: KỊCH BẢN KHUYẾN MÃI

 • 9. Các kịch bản khuyến mãi đi kèm với mục tiêu doanh nghiệp 22:21
 • 10. [Công cụ] Quản lý, tối ưu khuyến mãi - hạn chế thất thoát - chăm sóc lại khách hàng cũ 03:20
 • 11. Tổng kết kiến thức cuối Chương 2

Chương 3: THẤU HIỂU KHÁCH HÀNG

 • 12. 5 chân dung nhu cầu khách hàng trong ngành hàng bán lẻ 08:08
 • 13. Chiến lược marketing phù hợp với chân dung khách hàng 08:14
 • 14. Tổng kết kiến thức cuối Chương 3

Chương 4: BÀI TẬP TỔNG QUAN KIẾN THỨC ÁP DỤNG ĐƯỢC TRONG THỰC TẾ

 • 15. [Mục tiêu] Tăng trưởng 30% doanh số 05:10
 • 16. [ĐÁP ÁN] Giải đáp bài 4.1 07:22
 • 17. [Mục tiêu] Đột phá doanh thu cửa hàng mới 00:57
 • 18. [ĐÁP ÁN] Giải đáp bài 4.2 03:35
 • 19. [Mục tiêu] Đẩy mạnh khuyến mãi nhưng vẫn đạt doanh thu trước chiết khấu là 150 triệu 00:25
 • 20. [ĐÁP ÁN] Giải đáp bài 4.3 03:34
 • 21. [Mục tiêu] Đưa ra sản phẩm mới và đạt doanh thu 100 triệu 00:59
 • 22. [ĐÁP ÁN] Giải đáp bài 4.4 04:03

Chương 5: TÀI LIỆU GIÀNH RIÊNG CHO KHÓA HỌC

 • 23. EBOOK khóa học
 • 24. SLIDE khóa học của giảng viên
 • Đề kiểm tra 1: Kiểm tra cuối khóa