@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông

Nội dung khóa học

Nội dung khóa học
5 Chương, 368 phút

Chương 1: Tổng quan về phần mềm Excel

 • 1. 1. Giới thiệu chung về giao diện Excel 04:05
 • 2. 2. Tìm hiểu các phiên bản Excel thường sử dụng 03:43
 • 3. 3. Giải thích các thuật ngữ thường sử dụng trong Excel 09:50
 • 4. 4. Một số thao tác thường dùng với đối tượng Workbook 04:01
 • 5. 5. Một số thao tác thường dùng với đối tượng Worksheet 09:25
 • 6. 6. Kỹ thuật di chuyển nhanh giữa các Sheet 03:49
 • 7. 7. Giải quyết vấn đề khi làm việc với file có nhiều Sheet 04:19
 • 8. 8. Một số thao tác thường dùng với đối tượng Hàng, Cột 04:48
 • 9. 9. Một số thao tác thường dùng với đối tượng Hàng, Cột 14:01
 • 10. 10. Một số thao tác thường dùng với đối tượng Ô, vùng ô 09:59
 • 11. 11. Kỹ thuật và các phím tắt di chuyển nhanh trong vùng dữ liệu 06:00
 • 12. 12. Các thông tin bổ trợ trên màn hình làm việc Excel 04:53
 • 13. 13. Tìm hiểu về thanh công cụ của Excel: giới thiệu về chức năng các thẻ trên thanh công cụ 11:50
 • 14. 14. Kỹ thuật tùy biến thanh công cụ 06:12
 • 15. 15. Tìm hiểu về Tùy chọn trong Excel và những thiết lập thường gặp 07:46

Chương 2: Tổng quan về dữ liệu và định dạng dữ liệu trong Excel

 • 16. 1. Hướng dẫn cách nhập dữ liệu trong Excel 04:46
 • 17. 2. Giới thiệu về các kiểu dữ liệu trong Excel 07:54
 • 18. 3. Cách định dạng dữ liệu 08:06
 • 19. 4. Định dạng nhanh với công cụ Format Painter 05:51
 • 20. 5. Cách tìm kiếm dữ liệu trong Excel 03:54
 • 21. 6. Cách sử dụng công cụ tìm kiếm và thay thế dữ liệu 03:58
 • 22. 7. Kỹ thuật trộn ô trong Excel 04:28
 • 23. 8. Kỹ thuật xuống dòng trong 1 ô 04:23
 • 24. 9. Cách tạo và sử dụng bộ lọc Filter trong Excel 07:23
 • 25. 10. Cách sắp xếp dữ liệu cơ bản trong Excel 03:05
 • 26. 11. Cách thiết lập định dạng theo điều kiện 04:10

Chương 3: Các hàm và kỹ năng sử dụng hàm trong Excel

 • 27. 1. Cách viết hàm trong Excel 04:19
 • 28. 2. Cách nạp giá trị vào hàm 07:10
 • 29. 3. Cách cố định tọa độ trong công thức, hàm 05:08
 • 30. 4. Kỹ thuật viết hàm khoa học, hiệu quả, hạn chế sai sót 10:07
 • 31. 5. Chế độ tính toán của Excel và cách thiết lập 03:44
 • 32. 6. Hàm với dữ liệu dạng Text: Phân tách chuỗi ký tự 09:08
 • 33. 7. Hàm với dữ liệu dạng Text: Ghép nối chuỗi ký tự 11:21
 • 34. 8. Hàm với dữ liệu dạng Text: Tìm kiếm và thay thế 11:46
 • 35. 9. Hàm với dữ liệu dạng Text: Chuyển đổi cách viết định dạng 09:14
 • 36. 10. Hàm với dữ liệu dạng Number: Các phép tính toán cơ bản 06:33
 • 37. 11. Hàm với dữ liệu dạng Number: Hàm cộng trừ nhân chia 10:26
 • 38. 12. Hàm với dữ liệu dạng Number: Hàm thống kê, xếp hạng 06:07
 • 39. 13. Hàm với dữ liệu dạng Date-Time: Hàm về ngày tháng năm 08:43
 • 40. 14. Hàm với dữ liệu dạng Date-Time: Hàm về tuần, thứ trong tuần 05:31
 • 41. 15. Hàm Logic: nhóm hàm IF-AND-OR và kỹ thuật lồng ghép hàm 17:04
 • 42. 16. Hàm Vlookup - Cấu trúc hàm, cách sử dụng hàm vlookup 06:31
 • 43. 17. Hàm Vlookup - Trường hợp sử dụng phương pháp tìm kiếm theo khoảng 07:38
 • 44. 18. Cách sử dụng hàm SUBTOTAL 08:20
 • 45. 19. Hàm thống kê: Nhóm hàm COUNT 10:32
 • 46. 20. Hàm Sumproduct cơ bản 03:32

Chương 4: Kỹ năng lập báo cáo chi tiết trên Excel

 • 47. 1. Đặc điểm cấu trúc báo cáo chi tiết 03:49
 • 48. 2. Cách xây dựng cấu trúc báo cáo dựa theo yêu cầu 05:37
 • 49. 3. Kỹ thuật lập báo cáo bằng phương pháp Lọc-copy-Paste 04:09
 • 50. 4. Phương pháp lập báo cáo sử dụng hàm logic IF, AND, OR 10:33
 • 51. 5. Phương pháp lập báo cáo sử dụng Advanced Filter 11:09
 • 52. 6. Tự động hóa báo cáo chi tiết với VBA và Advanced Filter 07:03

Chương 5: Exam: Đề kiểm tra tự đánh giá cuối khóa

 • Đề kiểm tra 1: Bài Test cuối khóa